...

అసలెలా తిరిగింది Asalelaa Lyrics – Hi Nanna – Chinmayee Sripada

అసలెలా తిరిగింది Asalelaa Lyrics from Hi Nanna is a newly launched Telugu song sung by Chinmayee Sripada, which features Nani, Mrunal Thakur, Kiara KhannaAnanth Sriram wrote the words for the Asalelaa song, Hesham Abdul Wahab composed the music, and this song was published under the T-Series Telugu. Mohan Cherukuri, Dr.vijender Reddy Teegala produced this movie and Shouryuv directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

అసలెలా తిరిగింది Asalelaa lyrics from Hi Nanna by Chinmayee Sripada

Asalelaa Lyrics
Asalelaa Lyrics

Asalelaa lyrics – Overview

అసలెలా తిరిగింది Asalelaa Lyrics Details
☢ Movie Hi Nanna(2024)
📌 Song Asalelaa
🎤 Singer Chinmayee Sripada
✍️ Lyrics Written by Ananth Sriram
🎼 Music Hesham Abdul Wahab
🏷️ Music Label/ Source T-Series Telugu
✯ Star Cast Nani, Mrunal Thakur, Kiara Khanna

Asalelaa Lyrics Video Song

Asalelaa Lyrics in Telugu

అసలెలా తిరిగింది ధ్యాస
నీపై కొత్తగా, కొత్తగా
ఇప్పుడెలా చెరిగింది మాయ
మహా గమ్మత్తుగా

ఓ ఓ అనగనగా, (అనగనగా)
కధలా ఉందే మొదలవుతోందే
తుదకే ఏమవుతాదంటే చెప్పదే, ఓ ఓ

సూదిలాగుందే నను లాగిందే
మునిగే లోపే నీతో ముడి వేస్తోందే

వదలను కద లలనా
వదిలిక మనగలనా
వదలక జతపడనా
వదలవు వదులలినా

Asalelaa Lyrics in English

Asalelaa Tirigindi Dhyasa
Nee Pai Kotthaga Kotthaga
Ipudelaa Cherigindi Maaya
Maha Gammatthugaa

Oo Anaganaga, (Anaganaga)
Kadhalaa Undhe
Modhalavuthunde
Thudake Emavuthaadhante
Cheppade, (O O)

Sudilaagundhe Nanu Laaginde
Munige Lope
Neetho Mudi Vesthondhe

Vadhalanu Kadha Lalanaa
Vadhilika Managalanaa
Vadhalaka Jathapadanaa
Vadhalavu Vadhulalinaa

FAQ’s for Asalelaa lyrics

Who is the singer of “Asalelaa” in this song?

Asalelaa song is sung by Chinmayee Sripada.

Who wrote the lyrics of the “Asalelaa” song?

Asalelaa lyrics were written by Ananth Sriram.

Which movie “Asalelaa” song is from?

Asalelaa song is from the “Hi Nanna” Telugu movie.

Who has been featured in this movie?

Hi Nanna movie starring Nani, Mrunal Thakur, Kiara Khanna.

 

All songs list from Movie Hi Nanna 2024

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.