...

టికెట్ ఎహ్ కొనకుండా Ticket Eh Konakunda Lyrics – Tillu Square | Ram Miriyala

టికెట్ ఎహ్ కొనకుండా Ticket Eh Konakunda Lyrics from Tillu Square is a newly launched Telugu song sung by Ram Miriyala, which features Siddhu Jonnalagadda, and AnupamaKasarla Shyam wrote the words for the Ticket Eh Konakunda song, Ram Miriyala composed the music, and this song was published under the Aditya Music India. Suryadevara Naga Vamsi, and Sai Soujanya produced this movie and Mallik Ram directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

టికెట్ ఎహ్ కొనకుండా Ticket Eh Konakunda lyrics from Tillu Square by Ram Miriyala

Ticket Eh Konakunda Lyrics
Ticket Eh Konakunda Lyrics

Ticket Eh Konakunda lyrics – Overview

టికెట్ ఎహ్ కొనకుండా Ticket Eh Konakunda Lyrics Details
☢ Movie Tillu Square(2024)
📌 Song Ticket Eh Konakunda
🎤 Singer Ram Miriyala
✍️ Lyrics Written by Kasarla Shyam
🎼 Music Ram Miriyala
🏷️ Music Label/ Source Aditya Music India
✯ Star Cast Siddhu Jonnalagadda, and Anupama

Ticket Eh Konakunda Lyrics Video Song

Ticket Eh Konakunda Lyrics in Telugu

టికెటే కొనకుండా
లాటరీ కొట్టిన సిన్నోడా
సిట్టి నీది సిరుగుతుందేమో
సుడరా బుల్లోడా ఆ

మూసుకొని కూసోకుండా
గాలం వేసావ్ పబ్బు కాడ
సొర్ర సాపే తగులుకుంది
తీరింది కదరా

మురిసిపోకు ముందున్నాది
కొంప కొల్లేరయ్యే తేది, ఓహో
గాలికి పోయే కంప
నెత్తి కొచ్చి సుట్టుకున్నాది, హా

ఆలి లేదు సూలు లేదు
గాలే తప్ప మ్యాటరు లేదు, ఆహా
ఏది ఏమైన గాని
టిల్లు గానికడ్డే లేదు

టిల్లన్నా ఇలాగైతే ఎల్లాగన్నా
స్టోరీ మళ్ళీ రిపీటేనా
పోరి దెబ్బకు మళ్లీ నువ్వు
తానా తందనా

టిల్లన్న ఎట్ల నీకు జెప్పాలన్నా
తెలిసీ తెల్వక జేత్తావన్న
ఇల్లే పీకి పందిరి ఏస్తావ్
ఏందీ హైరానా

టికెటే కొనకుండా
లాటరీ కొట్టిన సిన్నోడా
సిట్టి నీది సిరుగుతుందేమో
సుడరా బుల్లోడా

మూసుకొని కూసోకుండా
గాలం వేసావ్ పబ్బు కాడ
సొర్ర సాపే తగులుకుంది
తీరింది కదరా

అల్లి గాడు మల్లి గాడు కాదు
టిల్లు గాడు కిర్రాకీడు
మందులోకి పల్లీ లాగ
లొల్లి లేకుండా ఉండ లేడు

తొందరెక్కువమ్మ వీడికి
తెల్లారకుండా కూసేస్తాడు
బోని కొట్టకుండా నేను
డాడీ నైపోయానంటాడు

అయ్యనే లెక్క జెయ్యడు
ఎవ్వడయ్యెచ్చి జెప్పిన ఆగడు
పోరడు అస్సలినడు
సిత్తరాలే సూపిత్తడు

ప్రేమిస్తడు పడి చస్తడు
ప్రాణమిమ్మంటే ఇచ్చేస్తడు
తగులుకుండంటే వదులుకోలేడు
బిడ్డ ఆగమై పోతున్నాడు

టిల్లన్నా ఇలాగైతే ఎల్లాగన్నా
స్టోరీ మళ్ళీ రిపీటేనా
పోరి దెబ్బకు మళ్లీ నువ్వు
తానా తందనా

టిల్లన్న ఎట్ల నీకు జెప్పాలన్నా
తెలిసీ తెల్వక జేత్తావన్న
ఇల్లే పీకి పందిరి ఏస్తావ్
ఏందీ హైరానా

టికెటే కొనకుండా
లాటరీ కొట్టిన సిన్నోడా
సిట్టి నీది సిరుగుతుందేమో
సుడరా బుల్లోడా

మూసుకొని కూసోకుండా
గాలం వేసావ్ పబ్బు కాడ
సొర్ర సాపే తగులుకుంది
తీరింది కదరా

Ticket Eh Konakunda Lyrics in English

Ticket Eh Konakunda
Lottery Kottina Sinnoda
Sitti Needhi Siruguthundhemo
Soodaraa Bullodaa Aa

Moosukoni Koosokunda
Gaalam Vesaav PubU Kaada
Sorra Saape Thagulukundhi
Teerindhi Kadhaa

Murisipoku Mundhunnaadi
Kompa Kollerayye Thedhi, Oho
Gaaliki Poye Kampa
Netthikochhi Suttukunnaadhi, Haa

Aali Ledhu Soolu Ledhu
Gaale Thappa MatterU Ledhu, Aaha
Edhi Emaina Gaani
Tillu Gaanikadde Ledhu

Tillanna Ilaagaithe Ellaaganna
Story Malli Repeatenaa
Pori Debbaku Malli Nuvvu
Thaana Thandhaana

Tillanna Etla Neeku Jeppaalanna
Telisi Telvaka Jetthaavanna
Ille Peeki Pandiri Esthaav
Endhee Hairaana

Ticket Eh Konakunda
Lottery Kottina Sinnoda
Sitti Needhi Siruguthundhemo
Soodaraa Bullodaa

Moosukoni Koosokunda
Gaalam Vesaav PubU Kaada
Sorra Saape Thagulukundhi
Teerindhi Kadhaa

Alli Gaadu Malli Gaadu
Tillu Gaadu Kirraakeedu
Mandhiloki Palli Laaga
Lolli Lekunda Undaledu

Thondarekkuvamma Veediki
Thellaarakunda Koosesthaadu
Boni Kottakunda Nenu
Daddy-Naipoyaanantaadu

Ayyane Lekka Jeyyadu
Evvadayyochhi Jeppina Aagadu
Poradu Assalinadu
Sittharaale Soopitthadu

Premisthadu Padi Chasthadu
Praanamimmante Ichesthadu
Thagulukundante Vadhulukoledu
Bidda Aagamai Pothunnadu

Tillanna Ilaagaithe Ellaaganna
Story Malli Repeatenaa
Pori Debbaku Malli Nuvvu
Thaana Thandhaana

elisi Telvaka Jetthaavanna
Ille Peeki Pandiri Esthaav
Endhee Hairaana

Ticket Eh Konakunda
Lottery Kottina Sinnoda
Sitti Needhi Siruguthundhemo
Soodaraa Bullodaa

Moosukoni Koosokunda
Gaalam Vesaav PubU Kaada
Sorra Saape Thagulukundhi
Teerindhi Kadhaa

FAQ’s for Ticket Eh Konakunda lyrics

Who is the singer of “Ticket Eh Konakunda” in this song?

Ticket Eh Konakunda song is sung by Ram Miriyala.

Who wrote the lyrics of the “Ticket Eh Konakunda” song?

Ticket Eh Konakunda lyrics were written by Kasarla Shyam.

Which movie “Ticket Eh Konakunda” song is from?

Ticket Eh Konakunda song is from the “Tillu Square” Telugu movie.

Who has been featured in this movie?

Tillu Square movie starring Siddhu Jonnalagadda, and Anupama.

 

All songs list from Movie Tillu Square 2024

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.