...

రాంగ్ యూసేజ్ Wrong Usage Lyrics – Saindhav – Nakash Aziz

రాంగ్ యూసేజ్ Wrong Usage Lyrics from Saindhav is a newly launched Telugu song sung by Nakash Aziz, which features Venkatesh Daggubati, Baby SaraChandra Bose wrote the words for the Wrong Usage song, Santhosh Narayanan composed the music, and this song was published under the Saregama Telugu. Venkat Boyanapalli produced this movie and Dr. Sailesh Kolanu directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

రాంగ్ యూసేజ్ Wrong Usage lyrics from Saindhav by Nakash Aziz

Wrong Usage Lyrics
Wrong Usage Lyrics

Wrong Usage lyrics – Overview

రాంగ్ యూసేజ్ Wrong Usage Lyrics Details
☢ Movie Saindhav(2024)
📌 Song Wrong Usage
🎤 Singer Nakash Aziz
✍️ Lyrics Written by Chandra Bose
🎼 Music Santhosh Narayanan
🏷️ Music Label/ Source Saregama Telugu
✯ Star Cast Venkatesh Daggubati, Baby Sara

Wrong Usage Lyrics Video Song

Wrong Usage Lyrics in Telugu

రేయ్, అరె బాధలలోనే
తెగ ఏడుపులోనే
నువు తాగుతున్నావ్ రా
రేయ్ దిల్ కుషీ కుషీలోనే
భల్ చిందులతోనే
నువ్వు తాగి చూడరా

ఏ ఫీలింగ్ తో తాగితే
ఆ ఫీలింగ్ డబలైతది
ఏ ఫీలింగ్ తో తాగితే
ఆ ఫీలింగ్ డబలైతది
కుషీనే డబల్ చేస్తావా
లేక బాధనే డబల్ చేస్తావా, హా
ఏడుపే డబల్ చేస్తావా
ఏసే చిందునే డబల్ చేస్తావా, ఆ ఆ ఆవ్

చెయ్యొద్దురా చెయ్యొద్దురా
రాంగు యూసేజ్
అరెరెరె చెయ్యొద్దురా రాంగు యూసేజ్
చెయ్యొద్దురా చెయ్యొద్దురా
రాంగు యూసేజ్
మందుని చెయ్యద్దురా రాంగు యూసేజ్
రాంగ్ యూసేజ్, రాంగ్

దునియాలో అందరికీ
దగ్గరవ్వడం కొరకే కనిపెట్టారి సెల్లుని
సివరికి నీకు నువ్వు దూరమయ్యి
నువ్వే ఒక ఒంటరయ్యి
ఈ సెల్లే నీకు జైలు సెల్లయిందే

రాంగు యూసేజూ
చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు
రాంగు యూసేజూ
సెల్లుని చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు

పైసలనే నువ్వు వాడుకోవాలే
బాబాయ్ మనుషులనే లవ్వు సెయ్యాలే
మనుషులను వాడి నోట్ల కట్టలనే లవ్ చేస్తే
కట్టల్లో పడి లైఫ్ తో కట్టయ్యావే, హ

చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు
రాంగు యుసేజు
చెయ్యకు చెయ్యకు
డబ్బుని చెయ్యకు రాంగు యూసేజు ||2||

నీలో తెలివే… నీకు బానిసవ్వాలే
ఆ తెలివే తెలివి మీరి
అతి తెలివిగ అది మారి
నీ బానిసకే నవ్వు బానిసయ్యావే

రాంగు యూసేజూ
చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు
రాంగు యూసేజూ
చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు

చెడు అన్నది నేడు మంచి ఫ్యాషనయిందే
మంచి మాసెడ్డగ బోరు కొట్టిందే, ఏ ఏ ఏయ్
మంచి టైమ్ తీరిపోయి
చెడు వైపే జారిపోయి
లైఫులోన లైటన్నది ఆరిపోయిందే

రేయ్, రాంగు రాంగు రాంగు రాంగు
చెయ్యొద్ధురా చెయ్యొద్ధురా రాంగు యుసేజు
అరరర చెయ్యొద్దురా రాంగు యూసేజ్
చెయ్యకు చెయ్యకు చెయ్యకు
చెయ్యకు రాంగు యూసేజు
చెయ్యకు చెయ్యకు లైఫుని
చెయ్యకు రాంగు యుసేజు

Wrong Usage Lyrics in English

Rey, Arey Badhalalone
Thega Edupulone
Nuvu Thaaguthunnaavraa
Reym Dil Kushi Kushilone
Bhal Chindhulathone
Nuvvu Thaagi Choodaraa

Ye Feeling’tho Thaagithe
Aa Feeling Double’ayithadhi ||2||
Kushine Double’ayithadhi
Leka Badhane Double Chesthaava, Haa
Edupe Double Chesthaava
Yese Chindhune Double Chesthaava, Aa Aa Aav

Cheyyoddhura Cheyyodhuraa
WrongU Usage
Arerere Cheyyoddhura WrongU Usage
Cheyyoddhura Cheyyoddhura
Wrong Usage
Mandhuni Cheyyoddhura Wrong Usage
Wrong Usage, Wrong

Duniyalo Andariki
Daggaravvadam Korake Kanipettadi Celluni
Sivariki Neeku Nuvvu Dhooramayyi
Nuvve Oka Ontarayyi
Ee Celle Ye Neeku JailU Cellayindhe

WrongU Usage Cheyyaku
Cheyyaku Cheyyaku Cheyyaku
WrongU Usage Celluni Cheyyaku
Cheyyaku Cheyyaku Cheyyaku

Paisalane Nuvvu Vaadukovaale
Babai Manashulane Lavvu Seyyaale
Manushulanu Vaadi Notla Kattalane Love Chesthe
Kattallo Padi Life’tho Kattayyaave, Ha

Cheyyaku Cheyyaku Cheyyaku
Cheyyaku Wrongu Usage
Cheyyaku Cheyyaku
Dabbuni Cheyyaku Wrong Usage ||2||

Neelo Telive, Neeku Baanisavvaale
Aa Telive Telivi Meeri
Athi Theliviga Adhi Maari
Nee Baanisake Navvu Baanisayyaave

WrongU Usage Cheyyaku
Cheyyaku Cheyyaku Cheyyaku
WrongU Usage Cheyyaku
Cheyyaku Cheyyaku

Chedu Annadi Nedu Manchi Fashinayindhe
Manchi Maaseddaga BoreU Kottindhe, Ye Ye Eyy
Manchi Time Teeripoyi
Chedu Vaipe Jaaripoyi
LifeU lona Light’annadhi Aaripoyindhe

Rey, WrongU WrongU WrongU WrongU
Cheyyoddhura Cheyyoddhura WrongU Usage
Ararara Cheyyoddhura WrongU Usage
Cheyyaku Cheyyaku Cheyyaku
Cheyyaku WrongU Usage
Cheyyaku Cheyyaku Life Ni
Cheyyaku WrongU Usage

FAQ’s for Wrong Usage lyrics

Who is the singer of “Wrong Usage” in this song?

Wrong Usage song is sung by Nakash Aziz.

Who wrote the lyrics of the “Wrong Usage” song?

Wrong Usage lyrics were written by Chandra Bose.

Which movie “Wrong Usage” song is from?

Wrong Usage song is from the “Saindhav” Telugu movie.

Who has been featured in this movie?

Saindhav movie starring Venkatesh Daggubati, Baby Sara.

 

All songs list from Movie Saindhav 2024

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.