...

కళ్యాణి వచ్చా వచ్చా Kalyani Vaccha Vacchaa Lyrics – The Family Star – Karthik

Kalyani Vaccha Vacchaa Lyrics from The Family Star is a newly launched Telugu song sung by Karthik, Mangli, which features Vijay Devarakonda, Mrunal Thakur. Ananth Sriram wrote the words for the Kalyani Vaccha Vacchaa song, Gopi Sundar composed the music, and this song was published under the T-Series Telugu. Raju, and Shirish produced this movie and Parasuram directed this movie.

Kalyani Vaccha Vacchaa lyrics from The Family Star by Karthik

Kalyani Vaccha Vacchaa Lyrics
Kalyani Vaccha Vacchaa Lyrics

Kalyani Vaccha Vacchaa Lyrics in Telugu

కళ్యాణి వచ్చా వచ్చా
పంచ కళ్యాణి తెచ్చా తెచ్చా

ధమకు ధమా ధమారి
చమకు చమా చమారి
సయ్యారి సరాసరి
మొదలుపెట్టేయ్ సవారి
(నుందుంతన నుందుంతన
నుందుంతన నుందుంతన)

డుముకు డుమా డుమారి
జమకు జమా జమారి
ముస్తాబై ఉన్నా మరి
అదరగొట్టెయ్ కచేరీ

చిటికెలు వేస్తోంది
కునుకు చెడిన కుమారి
చిటికెన వేలిస్తే
చివరి వరకు షికారీ

ఎన్నో పొదలెరకా
ఎంతో పదిలముగా
ఒదిగిన పుప్పొడిని
నీకిప్పుడు అప్పగించా

కళ్యాణి వచ్చా వచ్చా
పంచ కళ్యాణి తెచ్చా తెచ్చా
సింగారి చెయ్యందించా
ఏనుగంబారి సిద్ధంగుంచా

ధమకు ధమా ధమారి
చమకు చమా చమారి
సయ్యారి సరాసరి
మొదలుపెట్టేయ్ సవారి
(నుందుంతన నుందుంతన
నుందుంతన నుందుంతన)

హెయ్ హెయ్ హెయ్ హెయ్
సువ్వీ కస్తూరి రంగ
సూపియ్‍కావీధి వంక
సువ్వి బంగారు రంగ
సువ్వి సువ్వి…
పచ్చాని పందిరి వేసి
పంచావన్నెల ముగ్గులు పెట్టి
పేరాంటాలు అంతా కలిసి

సాహో సమస్తము ఏలుకొనేలా
సర్వం ఇవ్వాలని ముందర ఉంచా
ఎగబడి దండయాత్ర చెయ్‍రా

కలబడిపోతూ గెలిపిస్తా
నీ పడుచు కలనీ
బరిలో నిలిచే ప్రతిసారీ, ఆ ఆ
అలసటలోను వదిలెయ్‍కుండా
ఒడిసి ఒడిసి పడతను చూడే నిను కోరీ, ఆ ఆ

తగువుల కధా, ఆ ఆ ఆ
ముగిసెను కదా, ఆ ఆ ఆ
బిగిసిన ముడి తెగదిక పదా, ఆ ఆఆ

కళ్యాణి వచ్చా వచ్చా
పంచ కళ్యాణి తెచ్చా తెచ్చా
సింగారి చెయ్యందించా
ఏనుగంబారి సిద్ధంగుంచా

రచయిత: Ananth Sriram

Kalyani Vaccha Vacchaa Lyrics in English

Kalyani Vaccha Vacchaa
Pancha Kalyani Techhaa Techhaa

Dhamaku Dhamaa Dhamaari
Chamaku Chamaa Chamaari
Sayyaari Sarasari
Modhalu Pettey Savaari

Dumuku Dumaa Dumaari
Jamaku Jamaa Jamaari
Musthaabai Unnaa Mari
Adharagottey Kacheri

Chitikelu Vesthondi
Kunuku Chedina Kumari
Chitikena Velisthe
Chivari Varaku Shikaari

Enno Podhalerakaa
Entho Padhilamugaa
Odhigina Puppodini
Neekippudu Appaginchaa

Kalyani Vaccha Vacchaa
Pancha Kalyani Techhaa Techhaa
Singari Cheyyamdhinchaa
Enugambaari Siddhamgunchaa

Dhamaku Dhamaa Dhamaari
Chamaku Chamaa Chamaari
Sayyaari Sarasari
Modhalu Pettey Savaari…

Suvvi Kasturi Ranga
Soopiykaaveedhi Vanka
Suvvi Bangaru Ranga
Suvvi Suvvi…
Pachhaani Pandiri Vesi
Panchavannela Muggulu Petti
Perantaalu Anthaa Kalisi

Saaho Samasthamu Yelukonelaa
Sarwam Ivvaalani Mundara Unchaa
Egabadi Dhandayaathra Cheyraa

Kalabadi Pothu Gelipisthaa
Nee Paduchu Kalani
Barilo Niliche Prathisaari, Aa Aa
Alasatalonu Vadhileykundaa
Odisi Odisi Padathanu Choode Ninu Kori, Aa Aa

Thaguvula Kadhaa, Aa Aa
Mugisenu Kadhaa, Aa Aa
Bigisina Mudi Tegadhika Padha, Aa Aa.

Kalyani Vaccha Vacchaa
Pancha Kalyani Techhaa Techhaa
Singari Cheyyamdhinchaa
Enugambaari Siddhamgunchaa

Written by: Ananth Sriram

Kalyani Vaccha Vacchaa Lyrics Video Song

Kalyani Vaccha Vacchaa Song lyrics – Overview

కళ్యాణి వచ్చా వచ్చా Kalyani Vaccha Vacchaa Song Lyrics Details
Movie The Family Star(2024)
Song Kalyani Vaccha Vacchaa
Singer Karthik, Mangli
Lyrics Written by Ananth Sriram
Music Gopi Sundar
Label T-Series Telugu
Star Cast Vijay Devarakonda, Mrunal Thakur

FAQs for Kalyani Vaccha Vacchaa Song lyrics

Who is the Music Director for the Movie “The Family Star”?

Parasuram is the Director of The Family Star Movie.

What language is The Family Star movie in?

The Family Star is a Telugu Movie.

When was The Family Star released?

The Family Star was released on as per the scheduled date.

Who starred in the Movie The Family Star?

The lead cast of The Family Star includes Vijay Devarakonda, Mrunal Thakur.

Who is the singer of “Kalyani Vaccha Vacchaa” in this song?

Kalyani Vaccha Vacchaa song is sung by Karthik, Mangli.

Who is the Director of the Movie “The Family Star”?

Parasuram is the Director of the Movie The Family Star.

Who wrote the lyrics of the “Kalyani Vaccha Vacchaa” song?

Ananth Sriram wrote Kalyani Vaccha Vacchaa lyrics.

What is the music label for the The Family Star movie’s soundtrack?

The music label for the The Family Star movie’s soundtrack is T-Series Telugu.


All songs list from Movie The Family Star 2024

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.