...

నందనందన Nandanandanaa Lyrics – The Family Star – Sid Sriram

నందనందన Nandanandanaa Lyrics from The Family Star is a newly launched Telugu song sung by Sid Sriram, which features Vijay Devarakonda, Mrunal ThakurAnantha Sriram wrote the words for the Nandanandanaa song, Gopi Sundar composed the music, and this song was published under the Saregama Telugu. Dil Raju produced this movie and Parasuram directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

నందనందన Nandanandanaa lyrics from The Family Star by Sid Sriram

Nandanandanaa Lyrics
Nandanandanaa Lyrics

Nandanandanaa Lyrics Video Song

Nandanandanaa Lyrics in English

Emitidi cheppi cheppanattugaa,
Enta cheppindo,
Soochanalu ichchi ivvanattugaa,
Ennennichchindo

Hridayaanni gichchi gichchaka,
Praananni guchchi guchchakaa,
Chitrangaa chekkinchi neynike.

Emitidi cheppi cheppanattugaa,
Enta cheppindo.

Adigi adagaka adugutunnadey (aa aa..),
Adigi adagaka adugutunnadey,
Aligi alagaka tolagutunnadey,
Kalataniduralu kudutapadanidey,
Kalalamodalaka venakapadatadey,
Kammutunnadey maayalaa kammutunnadey.

Emitidi cheppee cheppanattugaa,
Enta cheppindo.

Sirula vadhuvugaa eduta ninchundey (hey aa..),
Sirula vadhuvugaa eduta ninchundey,
Virula dhanuvugaa edani vanchindey,
Gaganamavadaliti divini vidichilaa,
Gadapakivadala nadichi muriseney,
Intakannaanaa janmaki intakannaanaa.

Emitidi cheppi cheppanattugaa,
Enta cheppindo,
Suchanalu ichchee ivvanattugaa,
Ennennichchindo

Written by: Anantha Sriram

Nandanandanaa lyrics – Overview

నందనందన Nandanandanaa Lyrics Details
☢ Movie The Family Star(2024)
📌 Song Nandanandanaa
🎤 Singer Sid Sriram
✍️ Lyrics Written by Anantha Sriram
🎼 Music Gopi Sundar
🏷️ Music Label/ Source Saregama Telugu
✯ Star Cast Vijay Devarakonda, Mrunal Thakur

FAQs for Nandanandanaa lyrics

Who is the Music Director for the Movie “The Family Star”?

Parasuram is the Director of The Family Star Movie.

What language is The Family Star movie in?

The Family Star is a Telugu Movie.

When was The Family Star released?

The Family Star was released on as per the scheduled date.

Who starred in the Movie The Family Star?

The lead cast of The Family Star includes Vijay Devarakonda, Mrunal Thakur.

Who is the singer of “Nandanandanaa” in this song?

Nandanandanaa song is sung by Sid Sriram.

Who is the Director of the Movie “The Family Star”?

Parasuram is the Director of the Movie The Family Star.

Who wrote the lyrics of the “Nandanandanaa” song?

Anantha Sriram wrote Nandanandanaa lyrics.

What is the music label for the The Family Star movie’s soundtrack?

The music label for The Family Starmovie’s soundtrack is Saregama Telugu.

 

All songs list from Movie the The Family Star 2024

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.