Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics in English, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam

हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics written by Adi Shankaracharya Hanuman Ashtottara Sata Namavali song lyrics is available in Hindi, Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam everyone can read the lyrics below. also, you can watch the Hanuman Ashtottara Sata Namavali Video song by playing this video and reading the lyrics. This Hanuman Ashtottara Sata Namavali song was published under T-Series and enjoyed the lyrics, and a lot of people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

Hanuman Ashtottara Sata Namavali song Lyrics by & Music by

Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics
Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics

हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Hindi

हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि

ॐ श्री आंजनेयाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ हनुमते नमः ।
ॐ मारुतात्मजाय नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ।
ॐ अशोकवनिकाच्छेत्रे नमः ।
ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः ।
ॐ सर्वबंधविमोक्त्रे नमः ।
ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः । 10 ।

ॐ परविद्यापरीहाराय नमः ।
ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः ।
ॐ परमंत्रनिराकर्त्रे नमः ।
ॐ परयंत्रप्रभेदकाय नमः ।
ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः ।
ॐ भीमसेनसहायकृते नमः ।
ॐ सर्वदुःखहराय नमः ।
ॐ सर्वलोकचारिणे नमः ।
ॐ मनोजवाय नमः ।
ॐ पारिजातद्रुमूलस्थाय नमः । 20 ।

ॐ सर्वमंत्रस्वरूपवते नमः ।
ॐ सर्वतंत्रस्वरूपिणे नमः ।
ॐ सर्वयंत्रात्मकाय नमः ।
ॐ कपीश्वराय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ सर्वरोगहराय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ बलसिद्धिकराय नमः ।
ॐ सर्वविद्यासंपत्प्रदायकाय नमः ।
ॐ कपिसेनानायकाय नमः । 30 ।

ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः ।
ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ रत्नकुंडलदीप्तिमते नमः ।
ॐ संचलद्वालसन्नद्धलंबमानशिखोज्ज्वलाय नमः ।
ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
ॐ कारागृहविमोक्त्रे नमः ।
ॐ शृंखलाबंधमोचकाय नमः ।
ॐ सागरोत्तारकाय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः । 40 ।

ॐ रामदूताय नमः ।
ॐ प्रतापवते नमः ।
ॐ वानराय नमः ।
ॐ केसरीसुताय नमः ।
ॐ सीताशोकनिवारकाय नमः ।
ॐ अंजनागर्भसंभूताय नमः ।
ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः ।
ॐ विभीषणप्रियकराय नमः ।
ॐ दशग्रीवकुलांतकाय नमः ।
ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः । 50 ।

ॐ वज्रकायाय नमः ।
ॐ महाद्युतये नमः ।
ॐ चिरंजीविने नमः ।
ॐ रामभक्ताय नमः ।
ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः ।
ॐ अक्षहंत्रे नमः ।
ॐ कांचनाभाय नमः ।
ॐ पंचवक्त्राय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ लंकिणीभंजनाय नमः । 60 ।

ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ सिंहिकाप्राणभंजनाय नमः ।
ॐ गंधमादनशैलस्थाय नमः ।
ॐ लंकापुरविदाहकाय नमः ।
ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ दैत्यकुलांतकाय नमः ।
ॐ सुरार्चिताय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः । 70 ।

ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ।
ॐ कामरूपिणे नमः ।
ॐ पिंगलाक्षाय नमः ।
ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः ।
ॐ कबलीकृतमार्तांडमंडलाय नमः ।
ॐ विजितेंद्रियाय नमः ।
ॐ रामसुग्रीवसंधात्रे नमः ।
ॐ महिरावणमर्दनाय नमः ।
ॐ स्फटिकाभाय नमः ।
ॐ वागधीशाय नमः । 80 ।

ॐ नवव्याकृतिपंडिताय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ दीनबंधवे नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ संजीवननगाहर्त्रे नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः । 90 ।

ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः ।
ॐ दांताय नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ शतकंठमदापहृते नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ रामकथालोलाय नमः ।
ॐ सीतान्वेषणपंडिताय नमः ।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः । 100 ।

ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः ।
ॐ इंद्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः ।
ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिने नमः ।
ॐ शरपंजरभेदकाय नमः ।
ॐ दशबाहवे नमः ।
ॐ लोकपूज्याय नमः ।
ॐ जांबवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ सीतासमेतश्रीरामपादसेवाधुरंधराय नमः । 108 ।

इति श्रीमदांजनेयाष्टोत्तरशतनामावलिः ।

लेखक: Adi Shankaracharya

हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics in English

Om Sri Anjaneyaya Namah ।
Om Mahaviraya Namah ।
Om Hanumate Namah ।
Om Marutatmajaya Namah ।
Om Tatvajnanapradaya Namah ।
Om Sitadevimudrapradayakaya Namah ।
Om Ashokavanakachchhetre Namah ।
Om Sarvamayavibhanjanaya Namah ।
Om Sarvabandhavimoktre Namah ।
Om Rakshovidhwansakarakaya Namah । ॥ 10 ॥

Om Paravidya Pariharaya Namah ।
Om Parashaurya Vinashanaya Namah ।
Om Paramantra Nirakartre Namah ।
Om Parayantra Prabhedakaya Namah ।
Om Sarvagraha Vinashine Namah ।
Om Bhimasena Sahayakrithe Namah ।
Om Sarvadukha Haraya Namah ।
Om Sarvalokacharine Namah ।
Om Manojavaya Namah ।
Om Parijata Drumulasthaya Namah । ॥ 20 ॥

Om Sarvamantra Swarupavate Namah ।
Om Sarvatantra Swarupine Namah ।
Om Sarvayantratmakaya Namah ।
Om Kapishwaraya Namah ।
Om Mahakayaya Namah ।
Om Sarvarogaharaya Namah ।
Om Prabhave Namah ।
Om Bala Siddhikaraya Namah ।
Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah ।
Om Kapisenanayakaya Namah । ॥ 30 ॥

Om Bhavishyathchaturananaya Namah ।
Om Kumara Brahmacharine Namah ।
Om Ratnakundala Diptimate Namah ।
Om Chanchaladwala Sannaddhalambamana Shikhojwala Namah ।
Om Gandharva Vidyatatvajnaya Namah ।
Om Mahabala Parakramaya Namah ।
Om Karagraha Vimoktre Namah ।
Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namah ।
Om Sagarottarakaya Namah ।
Om Prajnaya Namah । ॥ 40 ॥

Om Ramadutaya Namah ।
Om Pratapavate Namah ।
Om Vanaraya Namah ।
Om Kesarisutaya Namah ।
Om Sitashoka Nivarakaya Namah ।
Om Anjanagarbha Sambhutaya Namah ।
Om Balarkasadrashananaya Namah ।
Om Vibhishana Priyakaraya Namah ।
Om Dashagriva Kulantakaya Namah ।
Om Lakshmanapranadatre Namah । ॥ 50 ॥

Om Vajrakayaya Namah ।
Om Mahadyuthaye Namah ।
Om Chiranjivine Namah ।
Om Ramabhaktaya Namah ।
Om Daityakarya Vighatakaya Namah ।
Om Akshahantre Namah ।
Om Kanchanabhaya Namah ।
Om Panchavaktraya Namah ।
Om Mahatapase Namah ।
Om Lankini Bhanjanaya Namah । ॥ 60 ॥

Om Shrimate Namah । – Revered
Om Simhikaprana Bhanjanaya Namah ।
Om Gandhamadana Shailasthaya Namah ।
Om Lankapura Vidayakaya Namah ।
Om Sugriva Sachivaya Namah ।
Om Dhiraya Namah ।
Om Shuraya Namah ।
Om Daityakulantakaya Namah ।
Om Surarchitaya Namah ।
Om Mahatejase Namah । ॥ 70 ॥

Om Ramachudamanipradayakaya Namah ।
Om Kamarupine Namah ।
Om Pingalakshaya Namah ।
Om Vardhimainaka Pujitaya Namah ।
Om Kabalikrita Martandamandalaya Namah ।
Om Vijitendriyaya Namah ।
Om Ramasugriva Sandhatre Namah ।
Om Maharavana Mardhanaya Namah ।
Om Sphatikabhaya Namah ।
Om Vagadhishaya Namah । ॥ 80 ॥

Om Navavyakritapanditaya Namah ।
Om Chaturbahave Namah ।
Om Dinabandhuraya Namah ।
Om Mayatmane Namah ।
Om Bhaktavatsalaya Namah ।
Om Sanjivananagayartha Namah ।
Om Suchaye Namah ।
Om Vagmine Namah ।
Om Dridhavrataya Namah ।
Om Kalanemi Pramathanaya Namah । ॥ 90 ॥

Om Harimarkata Markataya Namah ।
Om Dantaya Namah ।
Om Shantaya Namah ।
Om Prasannatmane Namah ।
Om Shatakantamudapahartre Namah ।
Om Yogine Namah ।
Om Ramakatha Lolaya Namah ।
Om Sitanveshana Panditaya Namah ।
Om Vajradranushtaya Namah ।
Om Vajranakhaya Namah ।
Om Rudra Virya Samudbhavaya Namah । ॥ 100 ॥

Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namah ।
Om Partha Dhwajagrasamvasine Namah ।
Om Sharapanjara Bhedakaya Namah ।
Om Dashabahave Namah ।
Om Lokapujyaya Namah ।
Om Jambavatpritivardhanaya Namah ।
Om Sitasameta Shriramapada sevadurandharaya Namah । ॥ 108 ॥

Written by: Adi Shankaracharya

Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Telugu

హనుమ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ।
ఓం మహావీరాయ నమః ।
ఓం హనుమతే నమః ।
ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ।
ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః ।
ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః ।
ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః ।
ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః । 10 ।

ఓం పరవిద్యాపరీహారాయ నమః ।
ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ నమః ।
ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రే నమః ।
ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమః ।
ఓం సర్వగ్రహవినాశినే నమః ।
ఓం భీమసేనసహాయకృతే నమః ।
ఓం సర్వదుఃఖహరాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకచారిణే నమః ।
ఓం మనోజవాయ నమః ।
ఓం పారిజాతద్రుమూలస్థాయ నమః । 20 ।

ఓం సర్వమంత్రస్వరూపవతే నమః ।
ఓం సర్వతంత్రస్వరూపిణే నమః ।
ఓం సర్వయంత్రాత్మకాయ నమః ।
ఓం కపీశ్వరాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం సర్వరోగహరాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః ।
ఓం సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం కపిసేనానాయకాయ నమః । 30 ।

ఓం భవిష్యచ్చతురాననాయ నమః ।
ఓం కుమారబ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం రత్నకుండలదీప్తిమతే నమః ।
ఓం సంచలద్వాలసన్నద్ధలంబమానశిఖోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం కారాగృహవిమోక్త్రే నమః ।
ఓం శృంఖలాబంధమోచకాయ నమః ।
ఓం సాగరోత్తారకాయ నమః ।
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః । 40 ।

ఓం రామదూతాయ నమః ।
ఓం ప్రతాపవతే నమః ।
ఓం వానరాయ నమః ।
ఓం కేసరీసుతాయ నమః ।
ఓం సీతాశోకనివారకాయ నమః ।
ఓం అంజనాగర్భసంభూతాయ నమః ।
ఓం బాలార్కసదృశాననాయ నమః ।
ఓం విభీషణప్రియకరాయ నమః ।
ఓం దశగ్రీవకులాంతకాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మణప్రాణదాత్రే నమః । 50 ।

ఓం వజ్రకాయాయ నమః ।
ఓం మహాద్యుతయే నమః ।
ఓం చిరంజీవినే నమః ।
ఓం రామభక్తాయ నమః ।
ఓం దైత్యకార్యవిఘాతకాయ నమః ।
ఓం అక్షహంత్రే నమః ।
ఓం కాంచనాభాయ నమః ।
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః ।
ఓం మహాతపసే నమః ।
ఓం లంకిణీభంజనాయ నమః । 60 ।

ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం సింహికాప్రాణభంజనాయ నమః ।
ఓం గంధమాదనశైలస్థాయ నమః ।
ఓం లంకాపురవిదాహకాయ నమః ।
ఓం సుగ్రీవసచివాయ నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం శూరాయ నమః ।
ఓం దైత్యకులాంతకాయ నమః ।
ఓం సురార్చితాయ నమః ।
ఓం మహాతేజసే నమః । 70 ।

ఓం రామచూడామణిప్రదాయ నమః ।
ఓం కామరూపిణే నమః ।
ఓం పింగళాక్షాయ నమః ।
ఓం వార్ధిమైనాకపూజితాయ నమః ।
ఓం కబళీకృతమార్తాండమండలాయ నమః ।
ఓం విజితేంద్రియాయ నమః ।
ఓం రామసుగ్రీవసంధాత్రే నమః ।
ఓం మహిరావణమర్దనాయ నమః ।
ఓం స్ఫటికాభాయ నమః ।
ఓం వాగధీశాయ నమః । 80 ।

ఓం నవవ్యాకృతిపండితాయ నమః ।
ఓం చతుర్బాహవే నమః ।
ఓం దీనబంధవే నమః ।
ఓం మహాత్మనే నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం సంజీవననగాహర్త్రే నమః ।
ఓం శుచయే నమః ।
ఓం వాగ్మినే నమః ।
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ।
ఓం కాలనేమిప్రమథనాయ నమః । 90 ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ నమః ।
ఓం దాంతాయ నమః ।
ఓం శాంతాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః ।
ఓం శతకంఠమదాపహృతే నమః ।
ఓం యోగినే నమః ।
ఓం రామకథాలోలాయ నమః ।
ఓం సీతాన్వేషణపండితాయ నమః ।
ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం వజ్రనఖాయ నమః । 100 ।

ఓం రుద్రవీర్యసముద్భవాయ నమః ।
ఓం ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘబ్రహ్మాస్త్రవినివారకాయ నమః ।
ఓం పార్థధ్వజాగ్రసంవాసినే నమః ।
ఓం శరపంజరభేదకాయ నమః ।
ఓం దశబాహవే నమః ।
ఓం లోకపూజ్యాయ నమః ।
ఓం జాంబవత్ప్రీతివర్ధనాయ నమః ।
ఓం సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరాయ నమః । 108 ।

ఇతి శ్రీమదాంజనేయాష్టోత్తరశతనామావళిః ।

రచయిత: Adi Shankaracharya

Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Tamil

ஹனும அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி

ஓம் ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேயாய நம: ।
ஓம் மஹாவீராய நம: ।
ஓம் ஹனுமதே நம: ।
ஓம் மாருதாத்மஜாய நம: ।
ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஸீதாதே³வீமுத்³ராப்ரதா³யகாய நம: ।
ஓம் அஶோகவனிகாச்சே²த்ரே நம: ।
ஓம் ஸர்வமாயாவிப⁴ஞ்ஜனாய நம: ।
ஓம் ஸர்வப³ன்த⁴விமோக்த்ரே நம: ।
ஓம் ரக்ஷோவித்⁴வம்ஸகாரகாய நம: । 1௦ ।

ஓம் பரவித்³யாபரீஹாராய நம: ।
ஓம் பரஶௌர்யவினாஶனாய நம: ।
ஓம் பரமன்த்ரனிராகர்த்ரே நம: ।
ஓம் பரயன்த்ரப்ரபே⁴த³காய நம: ।
ஓம் ஸர்வக்³ரஹவினாஶினே நம: ।
ஓம் பீ⁴மஸேனஸஹாயக்ருதே நம: ।
ஓம் ஸர்வது³:க²ஹராய நம: ।
ஓம் ஸர்வலோகசாரிணே நம: ।
ஓம் மனோஜவாய நம: ।
ஓம் பாரிஜாதத்³ருமூலஸ்தா²ய நம: । 2௦ ।

ஓம் ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபவதே நம: ।
ஓம் ஸர்வதன்த்ரஸ்வரூபிணே நம: ।
ஓம் ஸர்வயன்த்ராத்மகாய நம: ।
ஓம் கபீஶ்வராய நம: ।
ஓம் மஹாகாயாய நம: ।
ஓம் ஸர்வரோக³ஹராய நம: ।
ஓம் ப்ரப⁴வே நம: ।
ஓம் ப³லஸித்³தி⁴கராய நம: ।
ஓம் ஸர்வவித்³யாஸம்பத்ப்ரதா³யகாய நம: ।
ஓம் கபிஸேனானாயகாய நம: । 3௦ ।

ஓம் ப⁴விஷ்யச்சதுரானநாய நம: ।
ஓம் குமாரப்³ரஹ்மசாரிணே நம: ।
ஓம் ரத்னகுண்ட³லதீ³ப்திமதே நம: ।
ஓம் ஸஞ்சலத்³வாலஸன்னத்³த⁴லம்ப³மானஶிகோ²ஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ஓம் க³ன்த⁴ர்வவித்³யாதத்த்வஜ்ஞாய நம: ।
ஓம் மஹாப³லபராக்ரமாய நம: ।
ஓம் காராக்³ருஹவிமோக்த்ரே நம: ।
ஓம் ஶ்ருங்க³லாப³ன்த⁴மோசகாய நம: ।
ஓம் ஸாக³ரோத்தாரகாய நம: ।
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: । 4௦ ।

ஓம் ராமதூ³தாய நம: ।
ஓம் ப்ரதாபவதே நம: ।
ஓம் வானராய நம: ।
ஓம் கேஸரீஸுதாய நம: ।
ஓம் ஸீதாஶோகனிவாரகாய நம: ।
ஓம் அஞ்ஜனாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய நம: ।
ஓம் பா³லார்கஸத்³ருஶானநாய நம: ।
ஓம் விபீ⁴ஷணப்ரியகராய நம: ।
ஓம் த³ஶக்³ரீவகுலான்தகாய நம: ।
ஓம் லக்ஷ்மணப்ராணதா³த்ரே நம: । 5௦ ।

ஓம் வஜ்ரகாயாய நம: ।
ஓம் மஹாத்³யுதயே நம: ।
ஓம் சிரஞ்ஜீவினே நம: ।
ஓம் ராமப⁴க்தாய நம: ।
ஓம் தை³த்யகார்யவிகா⁴தகாய நம: ।
ஓம் அக்ஷஹன்த்ரே நம: ।
ஓம் காஞ்சனாபா⁴ய நம: ।
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம: ।
ஓம் மஹாதபஸே நம: ।
ஓம் லங்கிணீப⁴ஞ்ஜனாய நம: । 6௦ ।

ஓம் ஶ்ரீமதே நம: ।
ஓம் ஸிம்ஹிகாப்ராணப⁴ஞ்ஜனாய நம: ।
ஓம் க³ன்த⁴மாத³னஶைலஸ்தா²ய நம: ।
ஓம் லங்காபுரவிதா³ஹகாய நம: ।
ஓம் ஸுக்³ரீவஸசிவாய நம: ।
ஓம் தீ⁴ராய நம: ।
ஓம் ஶூராய நம: ।
ஓம் தை³த்யகுலான்தகாய நம: ।
ஓம் ஸுரார்சிதாய நம: ।
ஓம் மஹாதேஜஸே நம: । 7௦ ।

ஓம் ராமசூடா³மணிப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் காமரூபிணே நம: ।
ஓம் பிங்கள³ாக்ஷாய நம: ।
ஓம் வார்தி⁴மைனாகபூஜிதாய நம: ।
ஓம் கபள³ீக்ருதமார்தாண்ட³மண்ட³லாய நம: ।
ஓம் விஜிதேன்த்³ரியாய நம: ।
ஓம் ராமஸுக்³ரீவஸன்தா⁴த்ரே நம: ।
ஓம் மஹிராவணமர்த³னாய நம: ।
ஓம் ஸ்ப²டிகாபா⁴ய நம: ।
ஓம் வாக³தீ⁴ஶாய நம: । 8௦ ।

ஓம் நவவ்யாக்ருதிபண்டி³தாய நம: ।
ஓம் சதுர்பா³ஹவே நம: ।
ஓம் தீ³னப³ன்த⁴வே நம: ।
ஓம் மஹாத்மனே நம: ।
ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாய நம: ।
ஓம் ஸஞ்ஜீவனநகா³ஹர்த்ரே நம: ।
ஓம் ஶுசயே நம: ।
ஓம் வாக்³மினே நம: ।
ஓம் த்³ருட⁴வ்ரதாய நம: ।
ஓம் காலனேமிப்ரமத²னாய நம: । 9௦ ।

ஓம் ஹரிமர்கடமர்கடாய நம: ।
ஓம் தா³ன்தாய நம: ।
ஓம் ஶான்தாய நம: ।
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம: ।
ஓம் ஶதகண்ட²மதா³பஹ்ருதே நம: ।
ஓம் யோகி³னே நம: ।
ஓம் ராமகதா²லோலாய நம: ।
ஓம் ஸீதான்வேஷணபண்டி³தாய நம: ।
ஓம் வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ராய நம: ।
ஓம் வஜ்ரனகா²ய நம: । 1௦௦ ।

ஓம் ருத்³ரவீர்யஸமுத்³ப⁴வாய நம: ।
ஓம் இன்த்³ரஜித்ப்ரஹிதாமோக⁴ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவினிவாரகாய நம: ।
ஓம் பார்த²த்⁴வஜாக்³ரஸம்வாஸினே நம: ।
ஓம் ஶரபஞ்ஜரபே⁴த³காய நம: ।
ஓம் த³ஶபா³ஹவே நம: ।
ஓம் லோகபூஜ்யாய நம: ।
ஓம் ஜாம்ப³வத்ப்ரீதிவர்த⁴னாய நம: ।
ஓம் ஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாத³ஸேவாது⁴ரன்த⁴ராய நம: । 1௦8 ।

இதி ஶ்ரீமதா³ஞ்ஜனேயாஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி: ।

எழுத்தாளர்: Adi Shankaracharya

Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Kannada

ಹನುಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಚಲದ್ವಾಲಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಸರೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಬಳೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿರಾವಣಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗಧೀಶಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ನವವ್ಯಾಕೃತಿಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕಂಠಮದಾಪಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ।

ಲೇಖಕ: Adi Shankaracharya

Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Malayalam

ഹനുമ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

ഓം ശ്രീ ആംജനേയായ നമഃ ।
ഓം മഹാവീരായ നമഃ ।
ഓം ഹനുമതേ നമഃ ।
ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സീതാദേവീമുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം അശോകവനികാച്ഛേത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്വമായാവിഭംജനായ നമഃ ।
ഓം സര്വബംധവിമോക്ത്രേ നമഃ ।
ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായ നമഃ । 10 ।

ഓം പരവിദ്യാപരീഹാരായ നമഃ ।
ഓം പരശൌര്യവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം പരമംത്രനിരാകര്ത്രേ നമഃ ।
ഓം പരയംത്രപ്രഭേദകായ നമഃ ।
ഓം സര്വഗ്രഹവിനാശിനേ നമഃ ।
ഓം ഭീമസേനസഹായകൃതേ നമഃ ।
ഓം സര്വദുഃഖഹരായ നമഃ ।
ഓം സര്വലോകചാരിണേ നമഃ ।
ഓം മനോജവായ നമഃ ।
ഓം പാരിജാതദ്രുമൂലസ്ഥായ നമഃ । 20 ।

ഓം സര്വമംത്രസ്വരൂപവതേ നമഃ ।
ഓം സര്വതംത്രസ്വരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം സര്വയംത്രാത്മകായ നമഃ ।
ഓം കപീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം മഹാകായായ നമഃ ।
ഓം സര്വരോഗഹരായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം ബലസിദ്ധികരായ നമഃ ।
ഓം സര്വവിദ്യാസംപത്പ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം കപിസേനാനായകായ നമഃ । 30 ।

ഓം ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനായ നമഃ ।
ഓം കുമാരബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ ।
ഓം രത്നകുംഡലദീപ്തിമതേ നമഃ ।
ഓം സംചലദ്വാലസന്നദ്ധലംബമാനശിഖോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം ഗംധര്വവിദ്യാതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം കാരാഗൃഹവിമോക്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ശൃംഖലാബംധമോചകായ നമഃ ।
ഓം സാഗരോത്താരകായ നമഃ ।
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ । 40 ।

ഓം രാമദൂതായ നമഃ ।
ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ ।
ഓം വാനരായ നമഃ ।
ഓം കേസരീസുതായ നമഃ ।
ഓം സീതാശോകനിവാരകായ നമഃ ।
ഓം അംജനാഗര്ഭസംഭൂതായ നമഃ ।
ഓം ബാലാര്കസദൃശാനനായ നമഃ ।
ഓം വിഭീഷണപ്രിയകരായ നമഃ ।
ഓം ദശഗ്രീവകുലാംതകായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ നമഃ । 50 ।

ഓം വജ്രകായായ നമഃ ।
ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം ചിരംജീവിനേ നമഃ ।
ഓം രാമഭക്തായ നമഃ ।
ഓം ദൈത്യകാര്യവിഘാതകായ നമഃ ।
ഓം അക്ഷഹംത്രേ നമഃ ।
ഓം കാംചനാഭായ നമഃ ।
ഓം പംചവക്ത്രായ നമഃ ।
ഓം മഹാതപസേ നമഃ ।
ഓം ലംകിണീഭംജനായ നമഃ । 60 ।

ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം സിംഹികാപ്രാണഭംജനായ നമഃ ।
ഓം ഗംധമാദനശൈലസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ലംകാപുരവിദാഹകായ നമഃ ।
ഓം സുഗ്രീവസചിവായ നമഃ ।
ഓം ധീരായ നമഃ ।
ഓം ശൂരായ നമഃ ।
ഓം ദൈത്യകുലാംതകായ നമഃ ।
ഓം സുരാര്ചിതായ നമഃ ।
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ । 70 ।

ഓം രാമചൂഡാമണിപ്രദായ നമഃ ।
ഓം കാമരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം പിംഗളാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം വാര്ധിമൈനാകപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം കബളീകൃതമാര്താംഡമംഡലായ നമഃ ।
ഓം വിജിതേംദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം രാമസുഗ്രീവസംധാത്രേ നമഃ ।
ഓം മഹിരാവണമര്ദനായ നമഃ ।
ഓം സ്ഫടികാഭായ നമഃ ।
ഓം വാഗധീശായ നമഃ । 80 ।

ഓം നവവ്യാകൃതിപംഡിതായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്ബാഹവേ നമഃ ।
ഓം ദീനബംധവേ നമഃ ।
ഓം മഹാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ ।
ഓം സംജീവനനഗാഹര്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ശുചയേ നമഃ ।
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ ।
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ ।
ഓം കാലനേമിപ്രമഥനായ നമഃ । 90 ।

ഓം ഹരിമര്കടമര്കടായ നമഃ ।
ഓം ദാംതായ നമഃ ।
ഓം ശാംതായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ശതകംഠമദാപഹൃതേ നമഃ ।
ഓം യോഗിനേ നമഃ ।
ഓം രാമകഥാലോലായ നമഃ ।
ഓം സീതാന്വേഷണപംഡിതായ നമഃ ।
ഓം വജ്രദംഷ്ട്രായ നമഃ ।
ഓം വജ്രനഖായ നമഃ । 100 ।

ഓം രുദ്രവീര്യസമുദ്ഭവായ നമഃ ।
ഓം ഇംദ്രജിത്പ്രഹിതാമോഘബ്രഹ്മാസ്ത്രവിനിവാരകായ നമഃ ।
ഓം പാര്ഥധ്വജാഗ്രസംവാസിനേ നമഃ ।
ഓം ശരപംജരഭേദകായ നമഃ ।
ഓം ദശബാഹവേ നമഃ ।
ഓം ലോകപൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ജാംബവത്പ്രീതിവര്ധനായ നമഃ ।
ഓം സീതാസമേതശ്രീരാമപാദസേവാധുരംധരായ നമഃ । 108 ।

ഇതി ശ്രീമദാംജനേയാഷ്ടോത്തരശതനാമാവളിഃ ।

രചയിതാവ്: Adi Shankaracharya

Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics – Overview

हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics Details
Song Title Hanuman Ashtottara Sata Namavali
Lyrics Written by Adi Shankaracharya
Music Label T-Series
Language Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam
Category Devotional

Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics Video Song

FAQ’s for Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics

Which Languages “Hanuman Ashtottara Sata Namavali” lyrics are available?

Hanuman Ashtottara Sata Namavali lyrics are available in Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam.

Who is the Music Publisher for this Hanuman Ashtottara Sata Namavali Lyrics?

T-Series is the Music Publisher for these Lyrics.

 

Also Read Other Devotional Lyrics

Leave a Comment