...

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics – Hindi, Telugu, Tamil, Malayalm, Kannada

श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics written by a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages Venkateswara Ashtottara Sata Namavali song lyrics is available in Hindi, Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam everyone can read the lyrics below. also, you can watch the Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Video song by playing this video and reading the lyrics. This Venkateswara Ashtottara Sata Namavali song was published under Sanatana Devotional and enjoyed the lyrics, and a lot of people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali song Lyrics by & Music by

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics
Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics

श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Hindi

श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि

ॐ श्री वेंकटेशाय नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ लक्ष्मीपतये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ अमृताशाय नमः
ॐ जगद्वंद्याय नमः
ॐ गोविंदाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः (10)

ॐ देवाय नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ श्रीहरये नमः
ॐ ज्ञानपंजराय नमः
ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः
ॐ सर्वेशाय नमः

ॐ गोपालाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ गोपीश्वराय नमः
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः
ॐ व्तॆकुंठ पतये नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ सुधातनवे नमः
ॐ यादवेंद्राय नमः
ॐ नित्य यौवनरूपवते नमः
ॐ चतुर्वेदात्मकाय नमः (30)

ॐ विष्णवे नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः
ॐ धरापतये नमः
ॐ सुरपतये नमः
ॐ निर्मलाय नमः
ॐ देवपूजिताय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ चक्रधराय नमः
ॐ त्रिधाम्ने नमः (40)

ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः
ॐ निर्विकल्पाय नमः
ॐ निष्कलंकाय नमः
ॐ निरांतकाय नमः
ॐ निरंजनाय नमः
ॐ विराभासाय नमः
ॐ नित्यतृप्ताय नमः
ॐ निर्गुणाय नमः
ॐ निरुपद्रवाय नमः
ॐ गदाधराय नमः (50)

ॐ शार्-ंगपाणये नमः
ॐ नंदकिने नमः
ॐ शंखधारकाय नमः
ॐ अनेकमूर्तये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ कटिहस्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अनेकात्मने नमः
ॐ दीनबंधवे नमः
ॐ आर्तलोकाभयप्रदाय नमः (60)

ॐ आकाशराजवरदाय नमः
ॐ योगिहृत्पद्ममंदिराय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ जगत्पालाय नमः
ॐ पापघ्नाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ जटामकुट शोभिताय नमः
ॐ शंखमद्योल्लस-न्मंजुकिंकिण्याढ्यकरंडकाय नमः (70)

ॐ नीलमोघश्याम तनवे नमः
ॐ बिल्वपत्रार्चन प्रियाय नमः
ॐ जगद्व्यापिने नमः
ॐ जगत्कर्त्रे नमः
ॐ जगत्साक्षिणे नमः
ॐ जगत्पतये नमः
ॐ चिंतितार्थप्रदाय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ दाशार्हाय नमः
ॐ दशरूपवते नमः (80)

ॐ देवकी नंदनाय नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ हयग्रीवाय नमः
ॐ जनार्दनाय नमः
ॐ कन्याश्रवणतारेज्याय नमः
ॐ पीतांबरधराय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ मृगयासक्त मानसाय नमः (90)

ॐ अश्वारूढाय नमः
ॐ खड्गधारिणे नमः
ॐ धनार्जन समुत्सुकाय नमः
ॐ घनसार लसन्मध्यकस्तूरी तिलकोज्ज्वलाय नमः
ॐ सच्चितानंदरूपाय नमः
ॐ जगन्मंगल दायकाय नमः
ॐ यज्ञरूपाय नमः
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः
ॐ चिन्मयाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः (100)

ॐ परमार्थप्रदायकाय नमः
ॐ शांताय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ दोर्दंड विक्रमाय नमः
ॐ परात्पराय नमः
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः
ॐ श्रीविभवे नमः
ॐ जगदीश्वराय नमः (108)

इति श्रीवेंकटेश्वराष्टोत्तर शतनामावलिः संपूर्णः

लेखक: a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages

श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics in English

VENKATESWARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

om sri venkatesaya namah
om srinivasaya namah
om laksmipataye namah
om ananuyaya namah
om amrtamsane namah
om madhavaya namah
om krsnaya namah
om sriharaye namah
om nnanapanjaraya namah
om srivatsa vaksase namah || 10 ||

om jagadvandyaya namah
om govindaya namah
om sasvataya namah
om prabhave namah
om sesadrinilayaya namah
om devaya namah
om kesavaya namah
om madhusudanaya namah
om amrtaya namah
om visnave namah || 20 ||

om acyutaya namah
om padminipriyaya namah
om sarvesaya namah
om gopalaya namah
om purusottamaya namah
om gopisvaraya namah
om paranjyotise namah
om vtekuntha pataye namah
om avyayaya namah
om sudhatanave namah || 30 ||

om yada vendraya namah
om nitya yauvanarupavate namah
om niranjanaya namah
om virabhasaya namah
om nitya trpttaya namah
om dharapataye namah
om surapataye namah
om nirmalaya namah
om devapujitaya namah
om caturbhujaya namah || 40 ||

om cakradharaya namah
om caturvedatmakaya namah
om tridhamne namah
om trigunasrayaya namah
om nirvikalpaya namah
om niskaḷankaya namah
om nirantakaya namah
om artalokabhayapradaya namah
om nirupradavaya namah
om nirgunaya namah || 50 ||

om gadadharaya namah
om sarnnapanaye namah
om nandakini namah
om sankhadarakaya namah
om anekamurtaye namah
om avyaktaya namah
om katihastaya namah
om varapradaya namah
om anekatmane namah
om dinabandhave namah || 60 ||

om jagadvyapine namah
om akasarajavaradaya namah
om yogihrtpadsamandiraya namah
om damodaraya namah
om jagatpalaya namah
om papaghnaya namah
om bhaktavatsalaya namah
om trivikramaya namah
om simsumaraya namah
om jatamakuta sobhitaya namah || 70 ||

om sankha madyolla sanmanju kinkinyadhya namah
om karundakaya namah
om nilamoghasyama tanave namah
om bilvapattrarcana priyaya namah
om jagatkartre namah
om jagatsaksine namah
om jagatpataye namah
om cintitardha pradayakaya namah
om jisnave namah
om dasarhaya namah || 80 ||

om dasarupavate namah
om devaki nandanaya namah
om sauraye namah
om hayarivaya namah
om janardhanaya namah
om kanyasranatarejyaya namah
om pitambaradharaya namah
om anaghaya namah
om vanamaline namah
om padmanabhaya namah || 90 ||

om mrgayasakta manasaya namah
om asvarudhaya namah
om khadgadharine namah
om dhanarjana samutsukaya namah
om ghanatarala sanmadhyakasturi tilakojjvalaya namah
om saccitanandarupaya namah
om jaganmangaḷa dayakaya namah
om yannabhokre namah
om cinmayaya namah
om paramesvaraya namah || 100 ||

om paramardhapradayakaya namah
om santaya namah
om srimate namah
om dordanda vikramaya namah
om parabrahmane namah
om srivibhave namah
om jagadisvaraya namah
om alivelu manga sahita venkatesvaraya namah || 108 ||

Ithi Sri Venkateswara Ashtothram ||

Written by: a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం లక్ష్మీపతయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం అమృతాశాయ నమః
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః (10)

ఓం దేవాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం శ్రీహరయే నమః
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః
ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః

ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః
ఓం వ్తెకుంఠ పతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సుధాతనవే నమః
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
ఓం నిత్య యౌవనరూపవతే నమః
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః (30)

ఓం విష్ణవే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
ఓం ధరాపతయే నమః
ఓం సురపతయే నమః
ఓం నిర్మలాయ నమః
ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం చక్రధరాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః (40)

ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం నిష్కళంకాయ నమః
ఓం నిరాంతకాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం విరాభాసాయ నమః
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః
ఓం గదాధరాయ నమః (50)

ఓం శార్-ంగపాణయే నమః
ఓం నందకినే నమః
ఓం శంఖధారకాయ నమః
ఓం అనేకమూర్తయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం కటిహస్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం దీనబంధవే నమః
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః (60)

ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం జగత్పాలాయ నమః
ఓం పాపఘ్నాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం జటామకుట శోభితాయ నమః
ఓం శంఖమద్యోల్లస-న్మంజుకింకిణ్యాఢ్యకరండకాయ నమః (70)

ఓం నీలమోఘశ్యామ తనవే నమః
ఓం బిల్వపత్రార్చన ప్రియాయ నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః
ఓం జగత్పతయే నమః
ఓం చింతితార్థప్రదాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం దాశార్హాయ నమః
ఓం దశరూపవతే నమః (80)

ఓం దేవకీ నందనాయ నమః
ఓం శౌరయే నమః
ఓం హయగ్రీవాయ నమః
ఓం జనార్దనాయ నమః
ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమః (90)

ఓం అశ్వారూఢాయ నమః
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః
ఓం ధనార్జన సముత్సుకాయ నమః
ఓం ఘనసార లసన్మధ్యకస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం సచ్చితానందరూపాయ నమః
ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమః
ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః
ఓం చిన్మయాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః (100)

ఓం పరమార్థప్రదాయకాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
ఓం శ్రీవిభవే నమః
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః (108)

ఇతి శ్రీవేంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామావళిః సంపూర్ణః

రచయిత: a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Tamil

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி

ஓம் ஶ்ரீ வேங்கடேஶாய நம:
ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம:
ஓம் அனாமயாய நம:
ஓம் அம்ருதாஶாய நம:
ஓம் ஜக த் வன்த் யாய நம:
ஓம் கோ வின்தா ய நம:
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:
ஓம் ப்ரப வே நம:
ஓம் ஶேஷாத் ரினிலயாய நம: (1௦)

ஓம் தே வாய நம:
ஓம் கேஶவாய நம:
ஓம் மது ஸூத னாய நம:
ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் மாத வாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் ஶ்ரீஹரயே நம:
ஓம் ஜ்ஞானபஞ்ஜராய நம:
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே நம:
ஓம் ஸர்வேஶாய நம:

ஓம் கோ பாலாய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் கோ பீஶ்வராய நம:
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் வ்தெகுண்ட பதயே நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஸுதா தனவே நம:
ஓம் யாத வேன்த் ராய நம:
ஓம் நித்ய யௌவனரூபவதே நம:
ஓம் சதுர்வேதா த்மகாய நம: (3௦)

ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் அச்யுதாய நம:
ஓம் பத் மினீப்ரியாய நம:
ஓம் த ராபதயே நம:
ஓம் ஸுரபதயே நம:
ஓம் நிர்மலாய நம:
ஓம் தே வபூஜிதாய நம:
ஓம் சதுர்பு ஜாய நம:
ஓம் சக்ரத ராய நம:
ஓம் த்ரிதா ம்னே நம: (4௦)

ஓம் த்ரிகு ணாஶ்ரயாய நம:
ஓம் நிர்விகல்பாய நம:
ஓம் நிஷ்களங்காய நம:
ஓம் நிரான்தகாய நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:
ஓம் விராபா ஸாய நம:
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம:
ஓம் நிர்கு ணாய நம:
ஓம் நிருபத் ரவாய நம:
ஓம் க தா த ராய நம: (5௦)

ஓம் ஶார்-ங்க பாணயே நம:
ஓம் நன்த கினே நம:
ஓம் ஶங்க தா ரகாய நம:
ஓம் அனேகமூர்தயே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் கடிஹஸ்தாய நம:
ஓம் வரப்ரதா ய நம:
ஓம் அனேகாத்மனே நம:
ஓம் தீ னப ன்த வே நம:
ஓம் ஆர்தலோகாப யப்ரதா ய நம: (6௦)

ஓம் ஆகாஶராஜவரதா ய நம:
ஓம் யோகி ஹ்ருத்பத் மமன்தி ராய நம:
ஓம் தா மோத ராய நம:
ஓம் ஜக த்பாலாய நம:
ஓம் பாபக் னாய நம:
ஓம் ப க்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் ஶிம்ஶுமாராய நம:
ஓம் ஜடாமகுட ஶோபி தாய நம:
ஓம் ஶங்க மத் யோல்லஸ-ன்மஞ்ஜுகிங்கிண்யாட் யகரண்ட காய நம: (7௦)

ஓம் நீலமோக ஶ்யாம தனவே நம:
ஓம் பி ல்வபத்ரார்சன ப்ரியாய நம:
ஓம் ஜக த் வ்யாபினே நம:
ஓம் ஜக த்கர்த்ரே நம:
ஓம் ஜக த்ஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் ஜக த்பதயே நம:
ஓம் சின்திதார்த ப்ரதா ய நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் தா ஶார்ஹாய நம:
ஓம் த ஶரூபவதே நம: (8௦)

ஓம் தே வகீ நன்த னாய நம:
ஓம் ஶௌரயே நம:
ஓம் ஹயக் ரீவாய நம:
ஓம் ஜனார்த னாய நம:
ஓம் கன்யாஶ்ரவணதாரேஜ்யாய நம:
ஓம் பீதாம்ப ரத ராய நம:
ஓம் அனகா ய நம:
ஓம் வனமாலினே நம:
ஓம் பத் மனாபா ய நம:
ஓம் ம்ருக யாஸக்த மானஸாய நம: (9௦)

ஓம் அஶ்வாரூடா ய நம:
ஓம் க ட் க தா ரிணே நம:
ஓம் த னார்ஜன ஸமுத்ஸுகாய நம:
ஓம் க னஸார லஸன்மத் யகஸ்தூரீ திலகோஜ்ஜ்வலாய நம:
ஓம் ஸச்சிதானந்த ரூபாய நம:
ஓம் ஜக ன்மங்கள தா யகாய நம:
ஓம் யஜ்ஞரூபாய நம:
ஓம் யஜ்ஞபோ க்த்ரே நம:
ஓம் சின்மயாய நம:
ஓம் பரமேஶ்வராய நம: (1௦௦)

ஓம் பரமார்த ப்ரதா யகாய நம:
ஓம் ஶான்தாய நம:
ஓம் ஶ்ரீமதே நம:
ஓம் தோ ர்த ண்ட விக்ரமாய நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் பரஸ்மை ப் ரஹ்மணே நம:
ஓம் ஶ்ரீவிப வே நம:
ஓம் ஜக தீ ஶ்வராய நம: (1௦8)

இதி ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வராஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி: ஸம்பூர்ண:

எழுத்தாளர்: a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ (10)

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ತೆಕುಂಠ ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯ ಯೌವನರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ (30)

ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ (40)

ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ (50)

ಓಂ ಶಾರ್-ಂಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಕಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಟಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ತಲೋಕಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ (60)

ಓಂ ಆಕಾಶರಾಜವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಾಮಕುಟ ಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಖಮದ್ಯೋಲ್ಲಸ-ನ್ಮಂಜುಕಿಂಕಿಣ್ಯಾಢ್ಯಕರಂಡಕಾಯ ನಮಃ (70)

ಓಂ ನೀಲಮೋಘಶ್ಯಾಮ ತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಶಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶರೂಪವತೇ ನಮಃ (80)

ಓಂ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕನ್ಯಾಶ್ರವಣತಾರೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗಯಾಸಕ್ತ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ (90)

ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಾರ್ಜನ ಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘನಸಾರ ಲಸನ್ಮಧ್ಯಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿತಾನಂದರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಂಗಳ ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ (100)

ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೋರ್ದಂಡ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ (108)

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ

ಲೇಖಕ: a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Malayalam

ശ്രീ വേംകടേശ്വര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

ഓം ശ്രീ വേംകടേശായ നമഃ
ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മീപതയേ നമഃ
ഓം അനാമയായ നമഃ
ഓം അമൃതാശായ നമഃ
ഓം ജഗദ്വംദ്യായ നമഃ
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ശേഷാദ്രിനിലയായ നമഃ (10)

ഓം ദേവായ നമഃ
ഓം കേശവായ നമഃ
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ
ഓം അമൃതായ നമഃ
ഓം മാധവായ നമഃ
ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
ഓം ശ്രീഹരയേ നമഃ
ഓം ജ്ഞാനപംജരായ നമഃ
ഓം ശ്രീവത്സവക്ഷസേ നമഃ
ഓം സര്വേശായ നമഃ

ഓം ഗോപാലായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം ഗോപീശ്വരായ നമഃ
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം വ്തെകുംഠ പതയേ നമഃ
ഓം അവ്യയായ നമഃ
ഓം സുധാതനവേ നമഃ
ഓം യാദവേംദ്രായ നമഃ
ഓം നിത്യ യൌവനരൂപവതേ നമഃ
ഓം ചതുര്വേദാത്മകായ നമഃ (30)

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം അച്യുതായ നമഃ
ഓം പദ്മിനീപ്രിയായ നമഃ
ഓം ധരാപതയേ നമഃ
ഓം സുരപതയേ നമഃ
ഓം നിര്മലായ നമഃ
ഓം ദേവപൂജിതായ നമഃ
ഓം ചതുര്ഭുജായ നമഃ
ഓം ചക്രധരായ നമഃ
ഓം ത്രിധാമ്നേ നമഃ (40)

ഓം ത്രിഗുണാശ്രയായ നമഃ
ഓം നിര്വികല്പായ നമഃ
ഓം നിഷ്കളംകായ നമഃ
ഓം നിരാംതകായ നമഃ
ഓം നിരംജനായ നമഃ
ഓം വിരാഭാസായ നമഃ
ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ
ഓം നിര്ഗുണായ നമഃ
ഓം നിരുപദ്രവായ നമഃ
ഓം ഗദാധരായ നമഃ (50)

ഓം ശാര്-ംഗപാണയേ നമഃ
ഓം നംദകിനേ നമഃ
ഓം ശംഖധാരകായ നമഃ
ഓം അനേകമൂര്തയേ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം കടിഹസ്തായ നമഃ
ഓം വരപ്രദായ നമഃ
ഓം അനേകാത്മനേ നമഃ
ഓം ദീനബംധവേ നമഃ
ഓം ആര്തലോകാഭയപ്രദായ നമഃ (60)

ഓം ആകാശരാജവരദായ നമഃ
ഓം യോഗിഹൃത്പദ്മമംദിരായ നമഃ
ഓം ദാമോദരായ നമഃ
ഓം ജഗത്പാലായ നമഃ
ഓം പാപഘ്നായ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം ശിംശുമാരായ നമഃ
ഓം ജടാമകുട ശോഭിതായ നമഃ
ഓം ശംഖമദ്യോല്ലസ-ന്മംജുകിംകിണ്യാഢ്യകരംഡകായ നമഃ (70)

ഓം നീലമോഘശ്യാമ തനവേ നമഃ
ഓം ബില്വപത്രാര്ചന പ്രിയായ നമഃ
ഓം ജഗദ്വ്യാപിനേ നമഃ
ഓം ജഗത്കര്ത്രേ നമഃ
ഓം ജഗത്സാക്ഷിണേ നമഃ
ഓം ജഗത്പതയേ നമഃ
ഓം ചിംതിതാര്ഥപ്രദായ നമഃ
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം ദാശാര്ഹായ നമഃ
ഓം ദശരൂപവതേ നമഃ (80)

ഓം ദേവകീ നംദനായ നമഃ
ഓം ശൌരയേ നമഃ
ഓം ഹയഗ്രീവായ നമഃ
ഓം ജനാര്ദനായ നമഃ
ഓം കന്യാശ്രവണതാരേജ്യായ നമഃ
ഓം പീതാംബരധരായ നമഃ
ഓം അനഘായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
ഓം മൃഗയാസക്ത മാനസായ നമഃ (90)

ഓം അശ്വാരൂഢായ നമഃ
ഓം ഖഡ്ഗധാരിണേ നമഃ
ഓം ധനാര്ജന സമുത്സുകായ നമഃ
ഓം ഘനസാര ലസന്മധ്യകസ്തൂരീ തിലകോജ്ജ്വലായ നമഃ
ഓം സച്ചിതാനംദരൂപായ നമഃ
ഓം ജഗന്മംഗള ദായകായ നമഃ
ഓം യജ്ഞരൂപായ നമഃ
ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ നമഃ
ഓം ചിന്മയായ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ (100)

ഓം പരമാര്ഥപ്രദായകായ നമഃ
ഓം ശാംതായ നമഃ
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം ദോര്ദംഡ വിക്രമായ നമഃ
ഓം പരാത്പരായ നമഃ
ഓം പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം ശ്രീവിഭവേ നമഃ
ഓം ജഗദീശ്വരായ നമഃ (108)

ഇതി ശ്രീവേംകടേശ്വരാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ സംപൂര്ണഃ

രചയിതാവ്: a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics – Overview

श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics Details
Song Title Venkateswara Ashtottara Sata Namavali
Lyrics Written by a collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages
Music Label Sanatana Devotional
Language Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam
Category Devotional

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics Video Song

FAQ’s for Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics

Which Languages “Venkateswara Ashtottara Sata Namavali” lyrics are available?

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali lyrics are available in Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam.

Who is the Music Publisher for this Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics?

Sanatana Devotional is the Music Publisher for these Lyrics.

Also Read Other Devotional Lyrics

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.