ఎత్తర జెండా Etthara Jenda Lyrics – RRR – Vishal Mishra

ఎత్తర జెండా Etthara Jenda Lyrics from RRR is a newly launched Telugu song sung by Vishal Mishra, Prudhvi Chandra, M M Keeravani, Sahithi Chaganti, and Harika Narayan, which features Jr NTR, Ram Charan, and Alia BhattEtthara Jenda wrote the words for the Etthara Jenda song, M M Keeravani composed the music, and this song was published under the Lahari Music – TSeries . D V V Danayya produced this movie and S S Rajamouli directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

ఎత్తర జెండా Etthara Jenda lyrics from RRR by Vishal Mishra

Etthara Jenda Lyrics
Etthara Jenda Lyrics

Etthara Jenda lyrics – Overview

ఎత్తర జెండా Etthara Jenda Lyrics Details
☢ Movie RRR(2022)
📌 Song Etthara Jenda
🎤 Singer Vishal Mishra, Prudhvi Chandra, M M Keeravani,
Sahithi Chaganti, and Harika Narayan
✍️ Lyrics Written by Etthara Jenda
🎼 Music M M Keeravani
🏷️ Music Label/ Source Lahari Music – TSeries
✯ Star Cast Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt

Etthara Jenda Lyrics Video Song

Etthara Jenda Lyrics in Telugu

నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా
సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండా
నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా
సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండా

ఏయ్ జెండా కొండా కత్తి సుత్తి
గిత్త కోత కొమ్ము కోడే
వంచలేని కోడె ఒంగోలు కోడే
సిరిగల కోడే సిరిసిల్ల కోడే

హ ఎల్ల ఎల్ల కోడే ఎచ్చయిన కోడే
రాతికన్న గట్టిదీ రాయలసీమ కోడే హాయ్
నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా
సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండా

రయా రయ్యా రగతము లేలెమ్మనే
దమ్ము దమ్ము గుండెలకెగదన్నెనే
ఉక్కు నరం బిర్రు బిర్రు బిగిసెనే
అరె సిమ్మా సీకటి ముప్పంతా ముగిసెనే

ఇప్పుడు కాకుంటే ఇంకెప్పుడు ఆడాలా
డప్పుల మేళాలు మహ గొప్పగ మోగాలా
మోత కూత కోత కోట
తూట వేట తురుము కోడే

కసిగల కోడే కలకత్తా కోడే
గుజ్జగల కోడే గుజరాతి కోడే
కత్తిలాంటి కోడే కిత్తూరు కోడే
తిరుగేలేనిది తిరునల్వేలి కోడే హాయ్

నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా
సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండా

చుట్టుచుట్టు చుట్టుచుట్టు చుట్టుచుట్టు
చుట్టుచుట్టు చుట్టుచుట్టు చుట్టుచుట్టు
చుట్టుచుట్టు చుట్టుచుట్టు చుట్టుచుట్టు
చుట్టు చుట్టు చుట్టు చుట్టు

చుట్టర చుట్టు తలపాగ చుట్టరా
పట్టర పట్టు పిడికిలి బిగపట్టరా
జబ్బలు రెండు చరిచి జై కొట్టరా
మన ఒక్కో గొంతు కోట్లాది పెట్టురా

చూడరా మల్లేశా చుట్టమైనది భరోసా
కుమ్మర గణేశా కూడగట్టర కులాసా
అస్స బుస్స గుట్ట గిట్ట
గింజ గుంజ కంచు కోడే
భల్లె భల్లె భల్లె భల్లె భల్లే

పంతమున్న కోడే. పంజాబి కోడే
తగ్గనన్న కోడే టంగుటూరి కోడే
పౌరుషాల కోడే పల్లాస్సి కోడే
విజయ విహారమే వీర మరాఠ కోడే హొయ్

నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా
సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండా
నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా
సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండా

ఉరుము ఉరుము ఉరుము ఉరుము
ఉరుమురు మురుమురుమురుమురు
మురుమురుమురు మురుమురు
ఉరుమురుమురుమురు

Etthara Jenda Lyrics in English

Netthuru Marigithe Etthara Jenda
Satthuva Urimithe Kottara Konda
Netthuru Marigithe Etthara Jenda
Satthuva Urimithe Kottara Konda

Aeyy Jenda Konda Katthi Sutthu
Gittha Kotha Kommu Kode
Vanchaleni Kode Ongole Kode
Sirigala Kode Sirisilla Kode

Ha Yela Yela Kode Ujjayini Kode
Raathikanna Gattidhi Rayalaseema Kode Haai
Netthuru Marigithe Etthara Jenda
Satthuva Urimithe Kottara Konda

Rayya Rayyaa Ragathamu Lelemmane
Dhammu Dhammu Gundelakegadhannene
Ukku Naram Birru Birru Bigisene
Are Simma Seekati Muppantha Mugisene

Ippudu Kaakunte Inkeppudu Aadaalaa
Dappula Melaalu Maha Goppaga Mogaala
Motha Kootha Kotha Kota
Thoota Veta Thurumu Kode

Kasigala Kode Calcutta Kode
Uajagala Kode Gujarathi Kode
Katthilaanti Kode Nittooru Kode
Thirugelenidhi Thirunelveli Kode Haai

Netthuru Marigithe Etthara Jenda
Satthuva Urimithe Kottara Konda

ChuttuChuttu ChuttuChuttu ChuttuChuttu
ChuttuChuttu ChuttuChuttu ChuttuChuttu
ChuttuChuttu ChuttuChuttu ChuttuChuttu
Chuttu Chuttu Chuttu Chuttu Chuttu

Chuttara Chuttu Thalapaaga Chuttara
Pattara Pattu Pidikili Bigapattara
Jabbalu Rendu Charichi Jai Kottara
Mana Okko Gonthu Kotlaadhi Petturaa

Choodara Mallesha
Chuttamainadhi Bharosaa
Kummara Ganesha
Koodagattara Kulaasa

Assa Bussa Gutta Gitta
Ginja Gunja Kanchu Kode
Bhalle Bhalle Bhalle Bhalle

Panthamunna Kode Punjabi Kode
Thaggananna Kode Tanguturi Kode
Pourushala Kode Ballaasi Kode
Vijaya Viharame Veera Maratha Kode Hoi

Netthuru Marigithe Etthara Jenda
Satthuva Urimithe Kottara Konda
Netthuru Marigithe Etthara Jenda
Satthuva Urimithe Kottara Konda

Urumu Urumu Urumu Urumu
Urumuru MuruMuruMuruMuru
MuruMuruMuruMuru MuruMuruMuru
UrumuruMuruMuru

FAQ’s for Etthara Jenda lyrics

Who is the singer of “Etthara Jenda” in this song?

Etthara Jenda song is sung by Vishal Mishra, Prudhvi Chandra, M M Keeravani, Sahithi Chaganti, and Harika Narayan.

Who wrote the lyrics of the “Etthara Jenda” song?

Etthara Jenda lyrics were written by Etthara Jenda .

Which movie “Etthara Jenda” song is from?

Etthara Jenda song is from the “RRR” Telugu movie.

Who has been featured in this movie?

RRR movie starring Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt.

All songs list from Movie RRR 2022

Leave a Comment