...

కొమురం భీముడో Komuram Bheemudo Lyrics – RRR – Kaala Bhairava

కొమురం భీముడో Komuram Bheemudo Lyrics from RRR is a newly launched Telugu song sung by Kaala Bhairava , which features Jr NTR, Ram Charan, and Alia BhattSuddala Ashok Teja wrote the words for the Komuram Bheemudo song, M M Keeravani composed the music, and this song was published under the Lahari Music – TSeries . D V V Danayya produced this movie and S S Rajamouli directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

కొమురం భీముడో Komuram Bheemudo lyrics from RRR by Kaala Bhairava

Komuram Bheemudo Lyrics
Komuram Bheemudo Lyrics

Komuram Bheemudo lyrics – Overview

కొమురం భీముడో Komuram Bheemudo Lyrics Details
☢ Movie RRR(2022)
📌 Song Komuram Bheemudo
🎤 Singer Kaala Bhairava
✍️ Lyrics Written by Suddala Ashok Teja
🎼 Music M M Keeravani
🏷️ Music Label/ Source Lahari Music – TSeries
✯ Star Cast Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt

Komuram Bheemudo Lyrics Video Song

Komuram Bheemudo Lyrics in Telugu

భీమా
నినుగన్న  నేల  తల్లి
ఊపిరిబోసిన  సెట్టూసేమా
పేరు  బెట్టిన  గోండు  జాతి  నీతో  మాట్లాడుతుర్రా  ఇనబడుతుందా

కొమురం  భీముడో  కొమురం  భీముడో
కొర్రాసు  నెగడోలే  మండాలి  కొడుకో
మండాలి  కొడుకో  ఓ  ఓఓ

కొమురం  భీముడో  కొమురం  భీముడో
రగరాగా  సూరీడై  రగలాలి  కొడుకో
రగలాలి  కొడుకో  ఓ  ఓఓ

కాల్మొక్తా  బాంచేనని  ఒంగి  తోగాల
కారడవి  తల్లీకి  పుట్టానట్టేరో
పుట్టానట్టేరో  ఓ  ఓఓ

జులుము  గద్దెకు  తలను  ఒంచి  తోగాలా
తుడుము  తల్లీ  పేగున  పెరగానట్టేరో
పెరగానట్టేరో  ఓ  ఓఓ

కొమురం  భీముడో  కొమురం  భీముడో
కొర్రాసు  నెగడోలే  మండాలి  కొడుకో
మండాలి  కొడుకో  ఓ  ఓఓ

సెర్మామొలిసే  దెబ్బకు  అబ్బంటోగాలా
సినికే  రక్తము  సూసి  సెదిరి  తోగాల
గుబులేసి  కన్నీరు  వలికి  తోగాల
భూతల్లీ  సనుబాలు  తాగానట్టేరో
తాగానట్టేరో  ఓ  ఓ

కొమురం  భీముడో  కొమురం  భీముడో
కొర్రాసు  నెగడోలే  మండాలి  కొడుకో
మండాలి  కొడుకో  ఓ  ఓఓ  ఓఓ  ఓ

కాలువై  పారే  నీ  గుండె  నెత్తూరూ  ఊఊఉ
కాలువై  పారే  నీ  గుండె  నెత్తూరు
నేలమ్మా  నుదుటి  బొట్టవుతుంది  సూడు
అమ్మా  కాళ్ళ  పారణైతుంది  సూడు
తల్లీ  పెదవుల  నవ్వై  మెరిసింది  సూడూ

కొమురం  భీముడో
కొమురం  భీముడో
పుడమి  తల్లికి  జనమ  అరణ  మిస్తివిరో
కొమురం  భీముడో

Komuram Bheemudo Lyrics in English

Komuram Bheemudo
Komuram Bheemudo
Korraasu Negadole
Mandaali Koduko
Mandaali Koduko
Oo OoOo Oo

Komuram Bheemudo
Komuram Bheemudo
Ragaraaga Sooreedai
Ragalaali Koduko
Ragalaali Koduko Oo Oo

Kaalmoktha Banchenani Vangi Thogaala
Kaaradavi Thalliki Puttaanattero
Puttaanattero Oo Oo

Julumu Gaddheku
Thalalu Vanchi Thogaala
Thudumu Thalli
Pegula Peragaanattero
Peragaanattero Oo Oo

Komuram Bheemudo
Komuram Bheemudo
Korraasu Negadole
Mandaali Koduko
Mandaali Koduko
Oo OoOo Oo

Sharmaamolise Debbaku Abbantogaala
Sinike Rakthamu Soosi
Sedhiri Thogaala
Gubulesi Kanneeru Valiki Thogaala

Bhoothalli Sanubaalu
Thaagaanattero
Thaagaanattero Oo Oo

Komuram Bheemudo
Komuram Bheemudo
Korraasu Negadole
Mandaali Koduko
Mandaali Koduko
Oo OoOo Oo

Kaaluvai Paare
Nee Gunde Netthooru Uu
Kaaluvai Paare
Nee Gunde Netthuru

Nelamma Nuduti
Bottavuthundi Soodu
Amma Kaalla
Paaraanaithundi Soodu
Thalli Pedavula
Navvai Merisindi Soodu

Komuram Bheemudo
Komuram Bheemudo
Pudamithalliki Janama
Aranaamisthiviro
Komuram Bheemudo

FAQ’s for Komuram Bheemudo lyrics

Who is the singer of “Komuram Bheemudo” in this song?

Komuram Bheemudo song is sung by Kaala Bhairava .

Who wrote the lyrics of the “Komuram Bheemudo” song?

Komuram Bheemudo lyrics were written by Suddala Ashok Teja .

Which movie “Komuram Bheemudo” song is from?

Komuram Bheemudo song is from the “RRR” Telugu movie.

Who has been featured in this movie?

RRR movie starring Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt.

 

All songs list from Movie RRR 2022

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.