...

నాటు నాటు Naatu naatu Lyrics – RRR – Rahul Sipligunj

నాటు నాటు Naatu naatu Lyrics from RRR is a newly launched Telugu song sung by Rahul Sipligunj,and Kaala Bhairava , which features Jr NTR, Ram Charan, and Alia BhattChandrabose wrote the words for the Naatu naatu song, M M Keeravani composed the music, and this song was published under the Lahari Music – TSeries . D V V Danayya produced this movie and S S Rajamouli directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

నాటు నాటు Naatu naatu lyrics from RRR by Rahul Sipligunj

Naatu naatu Lyrics
Naatu naatu Lyrics

Naatu naatu lyrics – Overview

నాటు నాటు Naatu naatu Lyrics Details
☢ Movie RRR(2022)
📌 Song Naatu naatu
🎤 Singer Rahul Sipligunj,and Kaala Bhairava
✍️ Lyrics Written by Chandrabose
🎼 Music M M Keeravani
🏷️ Music Label/ Source Lahari Music – TSeries
✯ Star Cast Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt

Naatu naatu Lyrics Video Song

Naatu naatu Lyrics in Telugu

పొలం గట్టు దుమ్ములోన
పోట్ల గిత్త దూకినట్టు
పోలేరమ్మ జాతరలో
పోతరాజు ఊగినట్టు

కిర్రు సెప్పులేసుకుని
కర్రసాము సేసినట్టు
మర్రిసెట్టు నీడలోన
కుర్రగుంపు కూడినట్టు
ఎర్రజొన్న రొట్టెలోన
మిరప తొక్కు కలిపినట్టు

నా పాట సూడు
నా పాట సూడు
నా పాట సూడు
నాటు నాటు నాటు
నాటు నాటు నాటు వీర నాటు
నాటు నాటు నాటు
నాటు నాటు నాటు ఊర నాటు

నాటు నాటు నాటు
పచ్చి మిరప లాగ పిచ్చ నాటు
నాటు నాటు నాటు
విచ్చు కత్తి లాగ వెర్రి నాటు

గుండెలదిరిపోయేలా
డండనకర మోగినట్టు
సెవులు సిల్లు పడేలా
కీసు పిట్ట కూసినట్టు
ఏలు సిటికెలేసేలా
యవ్వారం సాగినట్టు
కాలు సిందు తొక్కేలా
దుమారం రేగినట్టు
ఒల్లు సెమటపట్టేలా
వీరంగం సేసినట్టు

నా పాట సూడు
నా పాట సూడు
నా పాట సూడు

నాటు నాటు నాటు
నాటు నాటు నాటు వీర నాటు
నాటు నాటు నాటు
నాటు నాటు నాటు ఊర నాటు

నాటు నాటు గడ్డపార లాగ చెడ్డ నాటు
నాటు నాటు ఉక్కపోత లాగ తిక్క నాటు

భూమి దద్దరిల్లేలా
వొంటిలోని రగతమంతా రంకెలేసి ఎగిరేలా
ఏసేయరో యకాయకి
నాటు నాటు నాటో
దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా
లోపలున్న పానమంతా
దుముకు దుముకులాడేలా
దూకేయరో సరాసరి
నాటు నాటు నాటో

హే అది
డా నాకరా డా నాకరా
డా నాకరా నాకరా నాకరా
నాకరా నాకరా నాకరా నాకరా

Naatu naatu Lyrics in English

Polamgattu dhummulona
Potla gittha dhookinattu
Poleramma jaatharalo
Potharaaju ooginattu

Kirruseppulu esukoni
Karrasaamu sesianattu
Marrisettu needalona
Kurragumpu koodinattu
Yerrajonna rottelona
Mirapathokku kalipinattu

Naa paata soodu
Naa paata soodu
Naa paata soodu
Naatu naatu naatu
Naatu naatu naatu
Veera naatu
Naatu naatu naatu
Naatu naatu naatu
Oora naatu

Naatu naatu naatu
Pacchi mirapalaaga
Piccha naatu
Naatu naatu naatu
Vicchu katthi laaga
Verri naatu

Gundeladhiri poyela
Dandanakara moginattu
Sevulu sillu padelaaga
Keesu pitta koosinattu
Yelu sitikaleselaa
Yavvaaram saaginattu
Kaalu sindhu thokkela
Dhummaaram reginattu
Vollu sematapattela
Veerangam sesinattu

Naa paata soodu
Naa paata soodu
Naa paata soodu

Naatu naatu naatu
Naatu naatu naatu
Veera naatu
Naatu naatu naatu
Naatu naatu naatu
Oora naatu

Naatu naatu naatu
Gaddapaara laaga
Chedda naatu
Naatu naatu naatu
Ukkapotha laaga
Thikka naatu

Bhoomi dhaddharillela
Vontiloni ragathamantha
Rankelesi yegirela
Yeseyro yakayeki
Naatu naatu naatu
Arey dhummu dhummu dhulipela
Lopalunna paanamantha
Dumuku dumuku laadela
Dhookeyro sarasari
Naatu naatu naatu
Naatuu

Hey adhi
Da nakara Da nakara
Da nakara nakara nakara
Nakara nakara nakara nakara

FAQ’s for Naatu naatu lyrics

Who is the singer of “Naatu naatu” in this song?

Naatu naatu song is sung by Rahul Sipligunj,and Kaala Bhairava .

Who wrote the lyrics of the “Naatu naatu” song?

Naatu naatu lyrics were written by Chandrabose .

Which movie “Naatu naatu” song is from?

Naatu naatu song is from the “RRR” Telugu movie.

Who has been featured in this movie?

RRR movie starring Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt.

 

All songs list from Movie RRR 2022

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.