...

పూలమ్మే పిల్ల లిరిక్స్ Poolamme Pilla Lyrics – Hanu Man

పూలమ్మే పిల్ల లిరిక్స్ Poolamme Pilla Lyrics from Hanu Man is a newly launched Telugu song sung by Gowra Hari, which features Teja Sajja, Amritha AiyerKasarla Shyam wrote the words for the Poolamme Pilla song, Gowra Hari composed the music, and this song was published under the Tips Telugu. K Niranjan Reddy produced this movie and Prasanth Varma directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

పూలమ్మే పిల్ల లిరిక్స్ Poolamme Pilla lyrics from Hanu Man by Gowra Hari

Poolamme Pilla lyrics
Poolamme Pilla lyrics

Poolamme Pilla lyrics – Overview

పూలమ్మే పిల్ల లిరిక్స్ Poolamme Pilla Lyrics Details
☢ Movie Hanu Man(2024)
📌 Song Poolamme Pilla
🎤 Singer Gowra Hari
✍️ Lyrics Written by Kasarla Shyam
🎼 Music Gowra Hari
🏷️ Music Label/ Source Tips Telugu
✯ Star Cast Teja Sajja, Amritha Aiyer

Poolamme Pilla Lyrics Video Song

Poolamme Pilla Lyrics in Telugu

పూలమ్మే పిల్లా, పూలమ్మే పిల్లా
గుండెను ఇల్లా… దండగా అల్లా
పూలమ్మే పిల్లా…

పూలమ్మే పిల్లా… పూలమ్మే పిల్లా
అమ్మాయి జల్లో చేరేది ఎల్లా
పూలమ్మే పిల్లా

మూరెడు పూలే… మా రాణికీవే
చారేడు చంపల్లే… సురీడై పూసెలే
ఎర్రగ కందెలే… నున్నాని బుగ్గలే

పిల్ల పల్లేరు కాయ సూపుల్ల
సిక్కి అల్లాడినానే సేపల్లా
పసిడి పచ్చాని అరసేతుల్లా
దారపోస్తా ప్రాణాలు తానే అడగాల

సీతాకోకల్లే రెక్క విప్పేలా
నవ్వి నాలోన రంగు నింపాలా
హే, మల్లి, అందాల సెండుమళ్ళీ
గంధాలు మీద జల్లి
నను ముంచి వేసెనే

తనపై మనసు జారి
వచ్ఛా ఏరి కొరి

మూరెడు పూలే… మా రాణికీవే
చారేడు చంపల్లే… సురీడై పూసెలే
ఎర్రగ కందెలే… నున్నాని బుగ్గలే

పిల్ల అల్లాడిపోయి నీ వల్లా
ఉడికి జరమొచ్చినట్టు నిలువెళ్ళ
బలమే లేకుండా పోయే గుండెల్లా
ప్రేమ మందే రాసియ్యే మూడు పూటల్లా

ఎల్లి పోతుంటే నువ్వు వీధుల్లా
తుల్లి ఊగిందే ఒళ్ళు ఉయ్యాలా
హే, తెల్ల తెల్లాని కోటు పిల్ల
దాచేసి జేబులల్ల… నను మోసుకెల్లవే

పట్నం సందమామ
సిన్న నాటి ప్రేమ

పూలమ్మే పిల్లా… పూలమ్మే పిల్లా
అమ్మాయి జల్లో చేరేది ఎల్లా
పూలమ్మే పిల్లా

మూరెడు పూలే… మా రాణికీవే
చారేడు చంపల్లే… సురీడై పూసెలే
ఎర్రగ కందెలే… నున్నాని బుగ్గలే

Poolamme Pilla Lyrics in English

Poolamme Pila, Poolamme Pillaa
Gundenu Illaa, Dhandaga Allaa
Poolamme Pillaa…
Poolamme Pillaa, Poolamme Pillaa
Ammaayi Jallo Cheredhi Yellaa
Poolamme Pillaa

Mooredu Poole Maa Ranikeeve
Chaaredu Champalle, Sooreedai Poosele
Erraga Kandhele, Nunnaani Buggale

Pilla Palleru Kaaya Soopullaa
Sikki Allaadinaane Sepallaa
Pasidi Pachaani Arasethullaa
Daaraposthaa Praanaalu Thaane Adagaala

Seethakokalle Rekka Vippelaa
Navvi Naalona Rangu Nimpaalaa
Hey, Malli, Andhaala Sendumalli
Gandhaalu Meedha Jalli
Nanu Munchi Vesene

Thanapai Manasu Jaari
Vachaa Yeri Kori

Mooredu Poole Maa Ranikeeve
Chaaredu Champalle, Sooreedai Poosele
Erraga Kandhele, Nunnaani Buggale

Pilla Allaadipoyi Nee Vallaa
Udiki Jaramochinattu Niluvella
Balame Lekundapoye Gundellaa
Prema Mandhe Raasiyye Moodu Pootallaa

Yelli Pothunte Nuvvu Veedhullaa
Thulli Oogindhe Ollu Uyyaalaa
Hey, Tella Tellaani Kotu Pilla
Daachesi Jebulalla, Nanu Mosukellave

Patnam Sandamaama
Sinna Naati Prema

Poolamme Pillaa, Poolamme Pillaa
Ammaayi Jallo Cheredhi Yellaa
Poolamme Pillaa

Mooredu Poole Maa Ranikeeve
Chaaredu Champalle, Sooreedai Poosele
Erraga Kandhele, Nunnaani Buggale

FAQs for Poolamme Pilla lyrics

Who is the Music Director for the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of Hanu Man Movie.

What language is Hanu Man movie in?

Hanu Man is a Telugu Movie.

When was Hanu Man released?

Hanu Man was released on as per the scheduled date.

Who starred in the Movie Hanu Man?

The lead cast of Hanu Man includes Teja Sajja, Amritha Aiyer.

Who is the singer of “Poolamme Pilla” in this song?

Poolamme Pilla song is sung by Gowra Hari.

Who is the Director of the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of the Movie Hanu Man.

Who wrote the lyrics of the “Poolamme Pilla” song?

Kasarla Shyam wrote Poolamme Pilla lyrics.

What is the music label for the Hanu Man movie’s soundtrack?

The music label for the Hanu Manmovie’s soundtrack is Tips Telugu.

 

All songs list from Movie the Hanu Man 2024

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.