శ్రీ రామదూత స్తోత్రం Sri Ramadootha Stotram Lyrics – Hanu Man – Sai Charan

శ్రీ రామదూత స్తోత్రం Sri Ramadootha Stotram Lyrics from Hanu Man is a newly launched Telugu song sung by Sai Charan, Lokeshwar Edara, and Harshavardhan Chavali, which features Teja Sajja, Amritha AiyerHanumath Badabanala Stotram wrote the words for the Sri Ramadootha Stotram song, Gowra Hari composed the music, and this song was published under Tips Telugu. K Niranjan Reddy produced this movie and Prasanth Varma directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

శ్రీ రామదూత స్తోత్రం Sri Ramadootha Stotram lyrics from Hanu Man by Sai Charan

Sri Ramadootha Stotram Lyrics
Sri Ramadootha Stotram Lyrics

Sri Ramadootha Stotram lyrics – Overview

శ్రీ రామదూత స్తోత్రం Sri Ramadootha Stotram Lyrics Details
☢ Movie Hanu Man(2024)
📌 Song Sri Ramadootha Stotram
🎤 Singer Sai Charan, Lokeshwar Edara, and
Harshavardhan Chavali
✍️ Lyrics Written by Hanumath Badabanala Stotram
🎼 Music Gowra Hari
🏷️ Music Label/ Source Tips Telugu
✯ Star Cast Teja Sajja, Amritha Aiyer

Sri Ramadootha Stotram Lyrics Video Song

Sri Ramadootha Stotram Lyrics in Telugu

రం, రం రం రం రక్తవర్ణం
దినకర వదనం తీక్షన దంష్ట్రాకరాళం
రం రం రం రమ్యతేజం
గిరిచలనకరం కీర్తి పంచాది వక్త్రమ్

రం రం రం రాజయోగం
సకలశుభనిధిం సప్త భేతాళభేద్యం
రం రం రం రాక్షసాంతం
సకలదిశయశం రామదూతం నమామి

ఖం ఖం ఖం ఖడ్గహస్తం
విషజ్వర హరణం వేదవేదాంగదీపం
ఖం ఖం ఖం ఖడ్గరూపం
త్రిభువన నిలయం దేవతాసు ప్రకాశం

ఖం ఖం ఖం కల్పవృక్షం
మణిమయ మకుటం
మాయ మాయా స్వరూపం
ఖం ఖం ఖం కాలచక్రం
సకల దిశయశం రామదూతం నమామి

ఇం ఇం ఇం ఇంద్రవంద్యం
జలనిధికలనం సౌమ్య సామ్రాజ్యలాభం
ఇం ఇం ఇం సిద్ధియోగం
నతజనసదయం అర్యపూజ్యార్చితాంగమ్

ఇం ఇం ఇం సింహనాదం
అమృత కరతలం అది అంత్యప్రకాశం
ఇం ఇం ఇం చిత్స్వరూపం
సకలదిశయశం రామదూతం నమామీ

సం సం సం సాక్షిభూతం
వికసిత వదనం పింగలాక్షం సురక్షం
సం సం సం సత్యగీతం
సకల మునినుతం శాస్త్ర సంపత్కరీయం

సం సం సం సామవేదం
నిపుణ సులలితం నిత్య తత్త్వస్వరూపం
సం సం సం సావధానం
సకలదిశయశం రామదూతం నమామి

హం హం హం హంసరూపం
స్ఫుటవికటముఖం సూక్ష్మ సూక్ష్మావతారం
హం హం హం అంతరాత్మం
రవిశశి నయనం రమ్మగంభీరబీమం

హం హం హం అట్టహాసం
సురవర నిలయం ఊర్ధ్వరోమం కరాళం
హం హం హం హంసహంసం
సకలదిశయశం రామదూతం నమామీ

Sri Ramadootha Stotram Lyrics in English

Ram, Ram Ram Ram Raktavarnam
Dinakara Vadanam Tikshnadamstraakaraalam
Ram Ram Ram Ramyatejam
Girichalanakaram Keertipanchaadi Vaktram

Ram Ram Ram Raajayogam
Sakalashubhanidhin Sapta Bhethaalabhedyam
Ram Ram Ram Raksasantam
Sakaladisayasam Ramadutah Namami

Kham Kham Kham Khadgahastan
Vishajvaraharanam Vedavedaangadeepam
Kham Kham Kham Khadgarupam
Tribhuvananilayam Devataasuprakasam

Kham Kham Khan Kalpaksam
Manimaya Makutam
Maaya Maayaa Swaroopam
Kham Kham Khan Kaalachakram
Sakaladishayasam Ramadutam Namami

Im Im Im Indravandyam
Jalanidhikalanan Saumya Saamrajyalabharm
Im Im Im Siddhiyogam
Nathajanasadayam Aryapujyaarchitaangam

Im Im Im Simhanadam
Amrutakaratalam Adi Anthyaprakaasam
Im Im Im Chitsvaroopam
Sakala Disayasam Ramadutam Namami

Sam Sam Sam Saaksibhootham
Vikasitha Vadanam Pingalaaksham Suraksham
Sam Sam Sam Satyageetham
Sakalamuninutham Shsastra Sampatkareeyam

Sam Sam Sam Saamavedam
Nipuna Sulalitham Nithyathathva Swarooparm
Sam Sam Sam Saavadhaanam
Sakaladishayasam Ramadutam Namami

Ham Ham Ham Harisaruparn
Sphutavikatamukham Sookshma Sookshmaavataran
Ham Ham Ham Antharaatmam
Ravisasinayanam Ramyagambheerabeemam

Ham Ham Ham Attahaasam
Suravaranilayam Oordhvaromam Karaalam
Ham Ham Ham Hamsahamsam
Sakaladisayasam Ramadûtam Namami

FAQs for Sri Ramadootha Stotram lyrics

Who is the Music Director for the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of Hanu Man Movie.

What language is Hanu Man movie in?

Hanu Man is a Telugu Movie.

When was Hanu Man released?

Hanu Man was released on as per the scheduled date.

Who starred in the Movie Hanu Man?

The lead cast of Hanu Man includes Teja Sajja, and Amritha Aiyer.

Who is the singer of “Sri Ramadootha Stotram” in this song?

Sri Ramadootha Stotram song is sung by Sai Charan, Lokeshwar Edara, and Harshavardhan Chavali.

Who is the Director of the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of the Movie Hanu Man.

Who wrote the lyrics of the “Sri Ramadootha Stotram” song?

Hanumath Badabanala Stotram wrote Sri Ramadootha Stotram lyrics.

What is the music label for the Hanu Man movie’s soundtrack?

The music label for the Hanu Manmovie’s soundtrack is Tips Telugu.

 

All songs list from movie The Hanu Man 2024

Leave a Comment